Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Malin och Thomas, Pfizer
Patient & Hälsa

Skapa ett nationellt kliniskt center för data och teknik

Det är 10 år sedan den nationella Cancerstrategin togs fram. I Dagens Medicin skriver Malin och Thomas om behovet av en uppdaterad strategi med fokus på snabbare nationella processer för nya cancerbehandlingar, ett nationellt center för data och teknik samt att det blir ett helhetsperspektiv runt cancerpatienten.

Läs hela artikeln här

Snabblänkar

Malin Parkler om innovationer i vården
Innovation & samarbete

"Använd nya innovationer i vården"

Både ständiga förbättringar av dagens vård och nya revolutionerande behandlingar är viktigt för ett friskare Sverige.

Se hela filmen här
Bengt Mattson, Pfizer
Värdet av läkemedel

AMR, en utmaning

Vi kan inte stoppa utvecklingen av antibiotikaresistens, men vi måste få den processen att gå så långsamt som möjligt, så att våra läkemedel förblir verksamma så länge som möjligt.

Läs hela artikeln här

Fler nyheter

Malin Parkler, Sverigechef Pfizer
Innovation & samarbete

Använd nya innovationer i vården

2019-04-05

Just nu, runt om i världen, pågår medicinsk forskning på omkring 7 000 potentiella läkemedel. En del är forskning som avser att förbättra effekt och säkerhet hos kända behandlingsområden, medan en del av dagens forskning är banbrytande med potential att hitta behandlingar som kan stoppa sjukdomsutveckling och förhoppningsvis till och med bota sjukdomar. Både ständiga förbättringar av dagens vård och nya revolutionerande behandlingar är viktigt för ett friskare Sverige.

Läs mer
Christoph Varenhorst, medicinsk direktör Pfizer Sverige
Värdet av läkemedel

Möjligheterna med genterapi i sjukdomar där det finns stora ouppfyllda behov

2019-04-03

Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi är banbrytande och innebär stora möjligheter. De kan anpassas till ovanliga och svårbehandlade sjukdomar och har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga. Med dessa möjligheter kommer också stora utmaningar, säger Christoph Varenhorst, medicinsk direktör Pfizer Sverige, som i veckan presenterar företagets fokusområden och mål med genterapi på en nationell konferens om avancerade läkemedelsterapier (ATMP).

Läs mer
Malin och Thomas, Pfizer
Patient & Hälsa

Skapa ett nationellt kliniskt center för data och teknik

2019-03-15

Det är tio år sedan utredningen om en nationell cancerstrategi presenterades, startskottet för en unikt bred nationell satsning för att skapa en bättre och mer jämlik cancervård. Strategin lades utifrån den kunskap och de förutsättningar som fanns för tio år sedan. Många av de behandlingar, diagnosmetoder och digitala tekniker som i dag är vardag i sjukvården fanns överhuvudtaget inte då. Därför behövs en uppdaterad cancerstrategi med fokus på dagens och framtidens möjligheter.

Läs mer

Från idé till patientnytta

Kvinna läser av data på skärm

Se vägen från idé till läkemedel

Vi arbetar hela tiden för att kunna ta fram läkemedel där det saknas bra behandling eller där det finns behov av nya, förbättrade alternativ.

Men forskning kräver resurser och tålamod. De kan ta över 10 år att utveckla ett nytt läkemedel, och det är bara en bråkdel av alla projekt som når hela vägen fram till patienten. Här kan du se alla steg från att en forskare får en idé till att ett läkemedel kan komma till nytta för de människor som behöver dem.

Se hela resan
Gröna blad

Bättre hälsa i hela världen

På Pfizer tycker vi att alla ska ha möjlighet att få bra vård, oavsett vilken del av världen de bor i. Vi använder vår kompetens, kunskap och resurser för att göra mediciner och sjukvård mer tillgängliga.

Läs mer
Kvinnor samtalar i röda fåtöljer

Pfizer idag

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, och vår stora drivkraft är att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Det gör vi genom att forska fram och tillverka nya läkemedel.

Läs mer
Gammalt apotek

Pfizers historia

Pfizer grundades för mer än 150 år sedan av två tyska kusiner, Carl Pfizer och Carl Erhart, som emigrerade till USA. Från 1950-talet och framåt började Pfizer expandera internationellt.

Läs mer