Akademisk kurs om att leva med cancer

Sedan i höstas ges kursen” Patientperspektiv och egenförmåga” vid Lunds universitet. Kursen vänder sig till cancerpatienter, vårdgivare eller närstående och är en fristående distanskurs som tagits fram gemensamt av Lunds Tekniska Högskola, Socialhögskolan och medicinska fakulteten.

– Kursen är både praktiskt och teoretiskt inriktad och utgår ifrån ett patient- och närståendeperspektiv, säger initiativtagaren Ulrika Sandén, doktorand i Innovationsteknik på Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola.

Ulrika Sandén, doktorand i Innovationsteknik på Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola

Ulrika Sandén har i sitt avhandlingsarbete tidigare intervjuat både cancersjuka och deras närstående i olika fokusgrupper. Det hon sett är att det saknas koordinering och samverkan inom sjukvården. Det skapar i sin tur stora krav på de närstående.

– Forskningsmässigt finns det behov av att få en samlad bild av dessa olika kategoriers perspektiv.

Kursen bygger på olika teman där ett handlar om navigering i vården. Studenterna får då läsa om lag och rätt. Hur kan jag ta reda på vilka krav jag kan ställa i vården, hur är reglerna uppbyggda och kan regelverket förändras så att det blir bättre? Andra teman är e-hälsa och hur kroppen fungerar vid en cancersjukdom och av behandlingen.

Jobbar med scenarion

– Studenterna får också arbeta fram trovärdiga scenarion utifrån dessa olika perspektiv. Tanken är att kursdeltagarna ska koppla både den teoretiska och den praktiska kunskapen till sina egna erfarenheter och att de ska kunna tillämpa den i verkliga livet. Det som är viktigt är att erfarenheterna kommer från olika håll, att patient-närstående och vårdgivarperspektivet kopplas ihop.

Ulrika Sandén poängterar att detta inte är en terapeutisk kurs utan en akademisk kurs. Därför utgår alla diskussioner från litteratur.

– Deltagarna letar själva upp relevant litteratur och vi samarbetar med biblioteket. Utifrån litteraturen får de i grupp också lösa dilemman. Vi diskuterar sedan varför grupperna valt ett visst sätt att lösa dessa problem. Det kan se väldigt olika ut, förklarar Ulrika Sandén.

Träffas virtuellt

Kursen ges alltså på distans och studenterna träffas i ett virtuellt klassrum.

– I undervisningen ingår både diskussioner, webbinarier och webbcaféer. Gruppen träffas intellektuellt.

På kursen deltar idag tjugo studenter. Men när den presenterades fanns fyra gånger fler sökanden än platser.

Stort intresse

– Det har varit ett oerhört intresse. Det märks att både närstående och patienter behöver träffa andra i samma situation.

Ulrika Sandén som själv lever med en cancersjukdom säger att hon önskat att det funnits en liknande kurs när hon insjuknade.

– Ofta ställs man inför problem man inte tänker på innan man är sjuk. Och som närstående är man många gånger vårdens förlängda arm.

Skapat en modell

Ulrika Sandén hoppas att fler universitet ska starta liknande kurser.

– Vi har skapat en modell som andra kan ta efter och med tanke på efterfrågan så finns det ett stort behov, säger hon.