Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Akromegalidagen – med en tidig diagnos ökar chansen att bota denna sällsynta sjukdom

Akromegali är en sällsynt sjukdom som beror på att hypofysen producerar för mycket tillväxthormon och yttrar sig i en onormal kroppslig tillväxt. I fler än 99 procent av fallen beror det på en godartad tumör i hypofysen. I dag lever ca 500 personer med akromegali i Sverige och varje år upptäcks ca 30 nya fall. Det är avgörande att hitta dessa patienter tidigt så att de kan botas. Det sker vanligen genom att man lyckas operera bort hela hypofystumören.

Den 1 november är det Akromegalidagen, en dag för att uppmärksamma en ovanlig sjukdom som orsakas av en tumör på hypofysen i hjärnan som producerar överskott av tillväxthormon. Hos barn yttrar sig den höga halten av tillväxthormon i gigantism (jätteväxt, vilket är mycket sällsynt) och leder hos vuxna till en gradvis tillväxt av utskjutande delar av kroppen som händer, fötter, näsa, läppar, haka och öron, om den inte behandlas i tid.

  Symtomen kommer ofta långsamt, under loppet av flera år. Hur snabbt akromegalin blir påtaglig beror på hur snabbt tumören växer eller hur mycket hormon som bildas. Det kan ta upp till 20 år från första symtom tills det att rätt diagnos ställs. Ju längre bort från en doktor man bor, desto lägre är incidencen – i Skåne är den fyra per miljon invånare, jämfört med norrland där den är två per miljon.

  Då den här sjukdomen är väldigt ovanlig, endast ca 30 nya fall upptäcks per år i Sverige, är det inte heller lätt för sjukvården att ställa en diagnos då det kan gå flera år utan att de träffar en patient med akromegali.

  Akromegali är en kronisk sjukdom. Det är avgörande att hitta dessa patienter tidigt så att de kan botas innan kroppen tar skada. Standardbehandling är operation där hypofystumören tas bort. Om man väntar för länge kan man inte alltid operera bort tumören fullständigt och då  måste man behandla med mediciner. Det finns en överdödlighet i hjärt/kärlsjukdom om sjukdomen inte är kontrollerad.

  Symtom på akromegali

  Tillväxthormon påverkar en rad funktioner i kroppen och överproduktion kan leda till olika symtom. Många av dessa symtom går tillbaka om hormonmängden normaliseras. Här nedan är de vanligaste symtomen. Den som upplever tre eller fler av dessa symtom bör uppsöka vården för remiss till en specialist på hormonsjukdomar (endokrinolog).

  1. Ansiktsdragen grövre och förstorad tunga
  2. Djupare röst och snarkningar
  3. Synrubbningar
  4. Huvudvärk
  5. Förstorade händer och fötter
  6. Fet hy och ökade svettningar
  7. Små hudutväxter
  8. Trötthet och muskelsvaghet med ledsmärtor
  9. Erektionssvårigheter och menstruationsrubbningar
  10. Minskad sexlust