Anna Lindblom från Sahlgrenska får Pfizers infektionsstipendium 2019

Varje år delar Pfizer tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningen ut ett stipendium på 75 000 kronor inom området infektionssjukdomar. Det står nu klart att 2019 års stipendiat blir Anna Lindblom, dubbelspecialist inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi, som får stipendiet för sitt arbete relaterat till antibiotikaresistens.

Anna Lindblom arbetar för närvarande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och är i slutet av sitt doktorandarbete. Projektet som hon belönas för är relaterat till antibiotikaresistens, mer specifikt Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL). ESBL är en resistensmekanism som tarmbakterier använder för att bryta ner antibiotika ur penicillingruppen.

- Jag är stolt och tacksam över att vår forskning uppmärksammas på detta sätt. Kunskap om vilka patienter som har hög risk för reinfektion med resistenta tarmbakterier är avgörande för en rationell antibiotikabehandling. Sannolikt kan recidivrisk hos den enskilde patienten bedömas både med hänsyn till bakteriens och värdens specifika riskprofil, säger Anna Lindblom.

Svenska Infektionsläkarföreningens motivering lyder bland annat:

”I en värld av ökande ESBL-förekomst syftar projektet till att utveckla kliniskt relevanta algoritmer för att uppskatta den enskilda patientens risk för återkommande ESBL-infektioner. Därigenom undviker man en överanvändning av karbapenemer och nya dyra antibiotika. Projektet tar sin utgångspunkt i ett återkommande kliniskt problem och arbetet är långt framskridet och väl sammanhållet.”

Stipendiet delas ut torsdagen den 16 maj under Infektionsveckan i Jönköping.

Om stipendiet

Varje år delar Pfizer tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut ett stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen och används till forsknings- eller utvecklingsprojekt inom infektionsområdet. Stipendiet kan tilldelas mellan en till tre sökande. Årets stipendiebelopp uppgår till 75 000 kronor.