Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Antibiotikan – ett av världens viktigaste läkemedel

När antibiotikan upptäcktes för snart 100 år sedan var det en medicinsk revolution. Sedan dess har den dagligen räddat tusentals liv världen över. Men felaktig och överdriven användning av antibiotika har gjort att bakterier utvecklat resistens och dessa bakterier sprids snabbt. Idag är utvecklingen av antibiotikaresistens en allvarlig global hälsoutmaning. Även framtida generationer behöver ha tillgång till fungerande antibiotika för att en vanlig operation eller en lunginflammation inte ska bli livshotande. Därför är det avgörande att den utvecklingen bromsas.

Nu pågår antibiotikaveckan för att uppmärksamma insatser för att motverka antibiotikaresistens. Det är världshälsoorganisationen WHO som står bakom den internationella antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week tillsammans med flera andra internationella organisationer

På Pfizer arbetar vi med lösningar för att både förebygga och behandla infektionssjukdomar. Vi har en lång och framgångsrik tradition av att utveckla behandlingar och investerar stora resurser i att utveckla vacciner för att förebygga sjukdomar som annars kan kräva antibiotikabehandling.

En allvarlig utmaning för samhället


En felaktig och överdriven användning av antibiotika har lett till att bakterier har utvecklat resistens (motståndskraft mot medicin). Att bakterier förändras och anpassar sig till det som påverkar dem är en naturlig process som inte kan stoppas. Däremot måste vi få den processen att gå så långsamt som möjligt för att läkemedel ska förbli verksamma så länge som möjligt.

Antibiotikaresistensen innebär en stor samhällsutmaning och har nu hamnat högt på den globala politiska agendan. Vår moderna sjukvård är beroende av fungerande antibiotika i samband med exempelvis operationer, cellgiftsbehandlingar eller för behandla infektioner som lunginflammation och bihåleinflammation. Antibiotikan är också viktig inom veterinärmedicinen för att kunna bota sjuka djur.

En utveckling som är möjlig att bromsa


Sverige är det goda exemplet. Antibiotikaanvändningen i svensk sjukvård har under de senaste årtiondena minskat och ligger idag på en historiskt låg nivå. Vi har också en extremt låg användning av antibiotika inom djurhållningen. Mycket tack vare det strategiska arbetet av nätverket Strama (Strategigruppen för rationell användning och minskat antibiotikaresistens) och det arbete Folkhälsomyndigheten och andra aktörer gör.

Men antibiotikaförskrivningen kan aldrig bli noll. För att bromsa resistentutvecklingen behövs en rationell användning. Antibiotika ska bara användas när det behövs och på rätt sätt. Det handlar också om att förebygga spridning av resistenta bakterier. Med en minskad smittspridning får vi färre infektioner vilket minskar behovet av antibiotika. Vi kan alla hjälpas åt att hålla infektionstrycket nere, med exempelvis god handhygien och att inte gå till jobbet och riskera att smitta andra när vi är sjuka.

En annan förebyggande åtgärd är vacciner för att hålla människor friska i stället för att behandla med antibiotika när de blir sjuka. Ett exempel är vaccin mot pneumokocker, en bakterie som är den vanligaste orsaken till lunginflammation men som också kan orsaka infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning som kan vara livshotande.

Alla måste hjälpas åt


Antibiotika är något av det mest värdefulla vi har och det behöver det fortsätta att vara. Det finns ingen enkel lösning på problemet då det är omöjligt att helt stoppa spridningen av reistenta bakterier.

För att bemöta den stora utmaningen med antibiotikaresistens måste alla parter, allmänheten, sjukvården, myndigheter och läkemedelsindustrin, hjälpas åt. Mycket görs idag, bla inom Strama och Folkhälsomyndigheten, men det finns mycket kvar att göra. En utmaning är också att få det att hända i alla världens länder.

Hjälp oss att sprida budskapet om hur vi kan minska takten på utvecklingen av antibiotikaresistensen. Under antibiotikaveckan och alla dagar på året!


Läs mer:

Det internationella trakominitiativet

Myter och fakta om antimikrobiell antibiotikaresistens

resistent