Beställ mer forskning

Kliniska läkemedelsprövningar leder till kompetensutveckling, ökad produktivitet och arbetstillfällen. Och vi behöver stärka vår konkurrenskraft så att vi kan locka fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar till Sverige. Regeringen behöver fastställa ansvaret för sjukvården att samverka med näringslivet i kliniska forsknings- och läkemedelsprövningar. Vårt förslag är därför att medverkandet bör ingå i den årliga överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om läkemedelsförmånen. Vi menar att regionerna ska beställa forskning på ett liknande sätt som annan vård, vilket skulle leda till fler kliniska prövningar. 

Christoph Varenhorst, medicinsk direktör Pfizer Sverige