Till de aktieägare som har fått ett brev från Computershare om sina aktier i Pfizer Inc. med titeln:

ÅTGÄRD KRÄVS SENAST DEN 9 APRIL 2012 - OBS FÖRLÄNGT TILL 8 JUNI!
VIKTIG INFORMATION OM DITT AKTIEÄGARKONTO I PFIZER INC.

Varför fick du detta meddelande från Computershare?


Du fick detta meddelande eftersom du enligt våra uppgifter inte har kontaktat Pfizers överföringsagent, Computershare, beträffande dina stamaktier i Pfizer Inc. under de senaste tre åren.

Delstaten Delaware har beslutat att dina aktier och oinlösta checkar avseende aktieutdelning för dessa aktier skall indras till (s.k. escheatment) delstaten Delaware, som är den delstat i vilken Pfizer Inc. är registrerad som aktiebolag, som "outkrävd eller övergiven egendom”, se närmare förklaring nedan.

Om du kontaktar Computershare på något av de sätt som anges nedan kan Computershare meddela delstaten att du vill behålla dina aktier och anhålla om att de inte dras in till delstaten.

Vad innebär escheatment eller indragning till delstaten?

Alla delstater i USA kräver inrapportering om övergiven eller outkrävd personlig egendom efter en viss tid som specificeras av respektive delstat. Innan egendomen anses övergiven eller outkrävd måste överföringsagenten göra sitt yttersta för att lokalisera kontoinnehavaren. Om överföringsagenten inte lyckas och kontot har varit inaktivt under den period som specificeras enligt delstatens lagar, måste agenten rapportera kontot till den delstat där aktieägaren har sin registrerade adress. Delstaten kan då kräva att kontot tillfaller delstaten genom en process som kallas "escheatment".

Varför gäller escheatment även internationella aktieägare?

Enligt delstaten Delaware gäller denna regel även aktieägare som bor utanför USA och som har aktier i ett börsnoterat bolag.

Hur kan du förhindra - före den 9 april - OBS förlängt till 8 juni - att dina aktier och oinlösta aktieutdelningar överlämnas till delstaten Delaware?

För att förhindra att dina Pfizer-aktier och oinlösta utdelningar från dessa överlämnas till delstaten Delaware, måste du vidta en av följande åtgärder:

• PER TELEFON:

1. Ring 00 1 781-575-4591

2. Välj det första svarsalternativet ”To access your account” (för att få tillgång till ditt konto).

3. Välj sedan 9 för att logga in med ditt kontonummer. Kontonumret ser du högst upp till höger på den pappersblankett du har fått från Computershare nyligen. Kontonumret börjar oftast på C000. Några bokstäver ska dock inte knappas in på telefonen, knappa endast in de tio siffrorna i numret. Ditt konto är nu återaktiverat och du slipper konfiskering i tre år framöver.

• PÅ WEBBEN:

1. Logga in på computershare.com/investor.

2. Logga in på Computershares hemsida. Enklast gör du det genom att klicka här. Skapa en inloggning genom att i rutan Ticker symbol ange PFE eller Pfizer, i rutan Holder Account Number ange ditt kontonummer (se förklaring under föregående punkt), hoppa över rutan Zip Code och i rutan Surname ange ditt efternamn. I stället för eventuella å, ä, ö i efternamnet ange a respektive o. När du loggat in kan du klicka på ”Portfolio” (portfölj) för att se ditt innehav. Ditt konto är nu återaktiverat.

• PER POST:
Med tanke på den korta svarstiden är dock de två andra alternativen säkrare!

1. Fyll i och returnera formuläret du fick från Computershare.

2. Du ska fylla i 0000 i rutan för TIN, amerikanskt skatteregistreringsnummer, ange datum och skriva under.
 

Efter det du vidtagit en av de tre åtgärderna ovan, PER TELEFON, PÅ WEBBEN eller PER POST, så återaktiveras ditt konto.
 

Om du inte kontaktat Computershare på något sätt senast den 9 april - OBS förlängt till 8 juni -  2012 överlämnas dina aktier till delstaten Delaware. Då måste du ta direktkontakt med delstaten för att göra anspråk på aktierna. Mer information om Delawares regler om outkrävd eller övergiven egendom finns på:
http://revenue.delaware.gov/unclaimedproperty.shtml
.