Christoph Varenhorst talade på Partnership for life 2018

Christoph Varenhorst, Medicinsk Direktör hos Pfizer i Sverige var en av talarna vid seminariet ”Partnership for life 2018” anordnat av The Life Science Cluster och LMI i Norge den 14 februari. Christoph lyfte vikten av offentliga-privata samarbeten för att kunna erbjuda bättre behandlingsmetoder i framtiden. Pfizer samarbetar idag bland andra med FinnGen i Finland, vilka gör genetisk analys för 300 000 människor, med decennier av hälso- och sjukvårdsinformation över sjukdomar. I Sverige är Pfizer bland annat engagerade i Centre for Advanced Medical Products, ett samarbete som delfinansieras av VINNOVA och Vetenskapsrådet med syfte att kraftsamla och bygga kompetens kring cell- och genterapier. På Pfizer är vi övertygade om att det är avgörande att akademi, sjukvård och näringsliv samarbetar för att ny kunskap och nya behandlingsmetoder ska utvecklas och komma patienter till nytta.