Dags att vården styrs om och blir till för patienterna

– Det låter som en självklarhet att vården ska utgå ifrån patienten. Men tyvärr har vården länge organiserats utifrån andra perspektiv. Det måste vi ändra på nu. Hela styrsystemet måste göras om så att den blir för patienternas bästa, säger Anna Starbrink, gruppledare för Liberalerna och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Nyligen utsågs hon även till sjukvårdspolitisk talesperson för hela partiet och hon har varit med och tagit fram Liberalernas sjukvårdsprogram.

Anna Starbrink, gruppledare för Liberalerna och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm

I det ingår bland annat att landstingen bör öka valfriheten i vården för den enskilde patienten.

– Vi tycker att patienten har rätt att vara med i planeringen av sin vård. Det innebär exempelvis att de ska få välja var i landet de vill ha sin vård och vem som ska ge vården. Valfriheten bör därför även omfatta slutenvården. Idag tilldelas människor vård.

– Liberalerna vill överhuvudtaget ge patienterna mer inflytande och vi har ett omfattande program för att stärka patientmakten. Vi kommer också att agera och lägga fram sådana förslag i riksdagen.

Positiv till NKS

En förändring av vårdens styrning, till att fokusera på värdet för patienten, syns nu i förändringsprocesserna i svensk sjukvård. Ett exempel är det nya arbetssättet på Karolinska universitetssjukhuset. Trots den omfattande kritik som riktats mot sjukhuset och dess organisation är Anna Starbrink positiv till den nya strukturen med patienten i centrum.

– Vården ska styras och värderas utifrån patientens bästa. Vi måste också få bättre möjligheter att jämföra kvalitet och utveckla behandlingar. Vill man spara pengar i vården måste man utveckla den, säger Anna Starbrink och understryker att hon tror på NKS och tycker det är riktigt att man har ett sjukhus som satsar på högspecialiserad vård.

– Det är inte en Stockholmsfråga utan handlar om jämlikhet. Man ska skickas till rätt sjukhus med rätt kompetens vart man än bor i landet. Och även om allt från början inte fungerar som det är tänkt på NKS så är bilden inte så svartvit som media målar upp.

Fortbildning en förutsättning

I Liberalernas program sägs också att all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården ständigt behöver hålla sin kunskap aktuell.  Därför vill man införa ett certifieringssystem som innebär att läkare måste fortbilda sig för att få behålla sin legitimation.

 – Det ska åligga arbetsgivarna att ge förutsättningar för fortbildning på arbetstid. Anna Starbrink menar att man missade att reglera fortbildningskravet i samband med att man tog bort samarbetsmöjligheten med industrin.

Landstingen har brustit

– Tanken var att landstingen skulle ta över fortbildningen. Men här har sjukvårdens huvudmän inte tagit sitt ansvar. Intresset för fortbildning är svagt hos landstingen. Staten borde ha tagit fram en förordning som gäller fortbildning samtidigt som det slogs fast att industrin och landstingen skulle särskiljas. En sådan förordning måste tas fram nu.

Anna Starbrink vill se ett ökat samarbete med industrin som hon anser är viktig för den patientnära forskningen. Men hon påpekar att det är nödvändigt med transparens.

– För trovärdigheten måste det finnas en tydlig rågång.

Reglerad fortbildning

När det gäller läkares fortbildning vill Anna Starbrink att den ska ske på individnivå.

– Samhället satsar stora resurser på att utbilda läkare. Då måste vi även se till att kompetensen upprätthålls. Hon tycker därför att fortbildning, efter att man fått sin läkarlegitimation, ska regleras.

– Här behöver Socialstyrelsen ta fram riktlinjer, säger hon.

Anna Starbrink återkommer till Liberalernas krav på ökat patientinflytande och betonar att även e-hälsan måste utvecklas om patienterna ska kunna välja hur och var de vill ha sin vård.

– Det ska till exempel vara möjligt att ha uppföljningssamtal på nätet för den som vill. Patienterna måste också kunna få en överblick av vården digitalt.

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige

Dags att sätta patienten i centrum

Jag har haft förmånen att under många år träffa patienter, vårdpersonal samt hälso- och sjukvårdens andra intressenter i flera olika sammanhang. Samtalen jag deltagit i har stärkt min bild av att jag själv, det företag jag leder, och alla andra som på något sätt arbetar med hälsa och välbefinnande måste sätta patienternas intressen först.

Läs hela krönikan
War on Cancer Fabian Bolin

Fabian Bolin om War on Cancer

När Fabian Bolin behandlades för cancer startade han bloggen Fabian Bolin’s War on Cancer där han berättade om sin sjukdomsresa. Idag har han tillsammans med bästa vännen Sebastian utvecklat en social plattform för patienter, närstående och överlevare - WarOnCancer.com har vuxit till ett forum där andra sjuka kan berätta sin historia.

Lyssna på podden
Annelie Liljegren

Ny organisation kräver nya arbetssätt

"Nya Karolinska innebär ett paradigmskifte där vi går från ett hierarkiskt sjukvårdssystem till ett demokratiskt system med patienten i centrum. Det är en förändring som hela sjukvården behöver genomgå." Det säger Annelie Liljegren, överläkare och medicinskt sakkunnig vid programkontoret Nya Karolinska på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs hela artikeln