Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Danmark utökar vaccinationsprogram

Danmark har beslutat om en bred insats för att vaccinera äldre, riskgrupper och sjukvårdspersonal. Detta för att skydda utsatta riskgrupper från att drabbas av andra allvarliga infektionssjukdomar samt frigöra kapacitet och avlasta sjukvården under utbrottet av coronavirus.

Vaccinationsprogrammet innefattar gratis pneumokockvaccin till personer över 65 år och yngre riskgrupper, gratis influensavaccin till sjukvårdspersonal samt mål om ökad täckningsgrad för riskgrupper, och fortsatt gratis vaccin mot kikhosta för gravida.

Vaccination startar under april för de mest utsatta grupperna. Under hösten kommer alla äldre personer över 65 år och speciella riskgrupper också att erbjudas vaccination mot pneumokocker.

Här är mer information om beslutet

Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig för området vacciner på Pfizer i Sverige anser att man borde överväga att implementera ett snarlikt vaccinationsprogram även i Sverige. Dels för att skydda riskgrupper men också för att minska belastningen i den redan pressade vården.

Folkhälsomyndigheten gav 2016 ett förslag till regeringen om att införa särskilda vaccinationsprogram för influensa och pneumokocker för riskgrupper och äldre. Men ännu har inget beslut fattats.

- Om regeringen och Folkhälsomyndigheten väljer att prioritera preventiva insatser inför hösten är det av största vikt att ett sådant beslut fattas snarast. Pfizers största prioritet är leveranssäkerhet av både vacciner och läkemedel. För att vi ska ha en chans att klara detta behöver vi största möjliga framförhållning. Produktionsprocessen för vacciner är komplicerad och tidskrävande och det är nu också en ökad efterfrågan på pneumokockvaccin för att vaccinera riskgrupper och äldre i stora delar av världen, avslutar Andreas Palmborg.