Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Därför behövs en Färdplan cancer

Cancerforskningen fortsätter göra stora genombrott. Nya framsteg kring avancerad diagnostik och behandling skapar nya möjligheter och räddar liv. Men för vården är det en stor utmaning att omvandla den nya kunskapen till livsavgörande vård för patienten.


Cancerforskningens genombrott behöver nå fram till patienten snabbare. Fler liv kan räddas och cancerdrabbades livskvalitet förbättras. För att nå dit måste sjukvård, akademi och forskande läkemedelsindustri samverka. Därför har vi på Pfizer tagit initiativ till Färdplan cancer. Vi vill skapa dialog, belysa utmaningar, ge förslag och bidra till hur vi kan lösa de hinder som idag står i vägen för en cancervård i forskningens framkant.

 

Färdplan cancer logga

Nya genombrott ger hopp

De senaste åren har viktiga genombrott gjorts inom cancerforskningen, immunterapi och precisionsmedicin hör till de viktigaste. Här berättar Thomas Wahlgren, medicinsk direktör för onkologi på Pfizer, om framsteg som ger hopp - och som med bättre samverkan kan nå fram till fler patienter snabbare. 


Tre viktiga framsteg inom cancervården

Tidigare diagnostik och bättre behandlingsmetoder är viktiga framsteg inom cancervården. Men också hur vården är organiserad och hur patienten bemöts är viktiga utvecklingsområden. Det menar Ingela Franck Lissbrant, överläkare i onkologi på Sahlgrenska sjukhuset.


Viktiga insatser återstår

Hur skulle cancervården i bästa fall kunna se ut om 10 år? Och vad behöver beslutsfattarna göra för att den ska bli verklighet? Här berättar Ingela Franck Lissbrant, som dagligen möter patienter och deras anhöriga, om sin vision. Hon ger också sina förslag på åtgärder.


Stort behov av omvärldsanalys

Det finns mycket data, insikter och kunskap från cancervården, men idag är den är utspridd hos olika aktörer och det saknas en struktur för samverkan och kunskapsdelning. Ett första avgörande steg för att cancervården ska kunna utvecklas är att skapa en tydlig bild av nuläget och en kontinuerlig omvärldsanalys. Behovet av en internationell omvärldsbevakning, analys och uppföljning lyfts är också ett av målen i Sveriges life science-strategi, vi ser att cancerområdet har möjlighet att vara en föregångare för det arbetet.


Regeringen behöver utse en ansvarig aktör

Sjukvård, akademi, myndigheter och forskande läkemedelsföretag. Många måste samarbeta för att cancerforskningens framsteg ska bli en del av cancervården och patienten få bästa möjliga vård. Regeringen behöver prioritera området för att skapa en gemensam och kontinuerlig omvärldsanalys inom cancervården.

Det behövs en ansvarig aktör och det behövs ett partnerskap för att ta vara på en bredd av perspektiv och kunskap. Som forskande läkemedelsföretag kan Pfizer bidra med en internationell utblick, att utarbeta mätpunkter och bidra med data.

Pfizer har tagit fram en översikt på ansvar och beslut med förslag på vem som gör vad.

Prototyp

Hur kan vi fortsätta arbetet för en cancervård i forskningens framkant?

Ingen enskild aktör kan på egen hand ta sig an utvecklingen inom cancerforskningen och skapa en god, jämlik vård och effektiv cancervård. Det behövs ett brett partnerskap som tar sig an att utveckla och följa upp cancerstrategin.

Det är centralt att komma överens om hur cancervården följs upp – med skarpa KPI:er som också går att följa upp i internationell jämförelse. Den forskande industrin behöver bidra till fler kliniska studier i svensk cancervård. Det behövs en Färdplan cancer. Pfizer vill som forskande läkemedelsföretag bidra till det arbetet.

Har du frågor eller vill komma i kontakt? Kontakta oss här

Margareta Haag

Tvingande vårdprogram ger jämlik cancervård

”Vi vill ha tvingande vårdprogram och tvingande riktlinjer för cancervård. Är vårdprogram tvingande måste alla regioner agera, från utredning till rehabilitering. Vi tror att det är det enda sättet att få en jämlik vård”. Det säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Läs hela intervjun
Anna Starbrink

Kompetensen avgörande

”Får vi inte ordning på kompetensförsörjningen spelar det ingen roll om vi har en nationell plan eller jättefina styrdokument på regional eller lokal nivå. Allt annat faller om kompetensen inte finns där.” Det säger Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd för Liberalerna, Region Stockholm.

Läs hela intervjun
Hans Hägglund

Det gäller att hålla i och hålla ut

”Det vore intressant att testa en tydligare nationell styrning inom delar av cancervården. Jag tror att man skulle kunna använda sjukvårdsbudgeten på ett bättre sätt och uppnå en mer jämlik vård på det sättet." Det säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare på SKR och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Läs hela intervjun