Pforum onkologi - en tidskrift om utvecklingen inom cancervården, som ges ut av Pfizer

Här kan du läsa tidskriften Pforum Onkologi, ta del av nyheter om cancer och onkologi och lyssna på våra podcasts. 

Ambitionen är att tillsammans med vården, och ur ett multidisciplinärt perspektiv, lyfta fram reflektioner, frågor och erfarenheter från verksamheten. Syftet är att stimulera kunskapsöverföring och debatt för utveckling av bättre behandlingsresultat.

Följ med på Pfizers digitala resa

Digital revolution som förändrar vården i grundenDigitaliseringen berör allt och alla

Vi har något viktigt att diskutera Ökad öppenhet verklighet i sommar

PP-ONC-SWE-0056