Tidigare nummer av Pforum Onkologi


Här kan du läsa tidigare nummer av Pforum Onkologi.
Några artiklar är publicerade här och hela tidskriften kan du ladda som PDF. 


2015

Pforum onkologi: nr 1, 2015

 

2014

Pforum onkologi nr 3, Almedalen 2014

 • Krönika: Nya vägar för att säkra kunskap om läkemedel i vården? (av Eva Eliason)
 • Kunskap kring läkemedel – seminarium i Almedalen
 • Kunskap behöver föras ut
 • Fortbildning – viktig framtida fråga
 • Självklart att landstingen ska betala
 • Industrin måste med på tåget
 • Tre frågor till Anders Blanck, vd på LIF

Läs hela numret: Pforum onkologi: Almedalen 2014 (pdf) »


Pforum onkologi nr 2, 2014

 • Krönika: Ordnat införande – vägen till mer rättvis vård? (av Sofia Risberg)
 • 
Ordnat införande i samverkan – vad händer nu?
 • 
Långsam introduktion trots viktiga forskningsframsteg

 • Första steget beslut inom EU
- TLV enar landstingen?
 • 
Två regioner om ordnat införande
 • 
Öka dialogen med professionen

 • Lär av de goda exemplen och öka transparensen
 • 
Tre frågor till Socialutskottet

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 2, 2014 (pdf) »
 

Pforum onkologi nr 1, 2014

 • Krönika: Evidens i sjukvården – hur används de i praktiken?
 (av Thomas Wahlgren)
 • Riktlinjer och evidens i vården

 • Nationell förankring av europeiska KML-riktlinjer
 • 
Internationellt riktlinjearbete inom njurcancer

 • Registrens roll i den evidensbaserade vården
 • Fatigue i fokus
 • 
Regionala cancercentrum – vad har de för roll?

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 1, 2014 (pdf) »

2013

Pforum onkologi nr 1, 2013

 • Krönika: Hur tar vi vara på all ny kunskap som skapas varje dag? (av Eva Eliason)
 • 
Ny studie visar vad vi kan lära av våra svenska hälsoregister

 • Lokala register ger fördelar på alla nivåer

 • Framtiden för svensk klinisk forskning

 • Tyrosinkinashämmare i fokus

 • Nivåstrukturering - en viktigare utveckling av cancerstrategin

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 1, 2013 (pdf) »

2012

Pforum onkologi nr 6, 2012

 • Krönika: Så vände vi vår avdelning till framgång genom Patientnärmre vård (Rigmor Lindgren)
 • 
Kontaktsjuksköterskor eller vårdlotsar – kontraster mellan Sverige och USA
 • 
Kirurgens roll i det multidisciplinära teamet – erfarenheter från Umeå
 • 
Patientsäkert införande ger framgångsrika behandlingar
 • 
Lärdomar från bilindustrin ger effektivare vård i Linköping

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 6, 2012 (pdf) »

Pforum onkologi nr 5, 2012

 • Krönika: Klinisk forskning i Sverige - kommer den att överleva?
 (Johan Brun)
 • Klinisk forskning i Sverige
 • 
"Dags att gå från jättestudier till riktade frågeställningar"
 • 
Cancerfonden – 60 år av framåtblickande

 • Storsatsning i Solna
 • 
Mutationsanalyser ett effektivt verktyg vid GIST
 • 
Därför har behandlingen av lymfom förbättrats

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 5, 2012 (pdf) »

2011

Pforum onkologi nr 4, 2011

 • Krönika: Individanpassad behandling på riktigt
 (Sofia Risberg)
 • Värdet av en patientförening

 • Fler patologer behövs för att personalized medicine ska bli verklighet

 • Intervju: Håkan Leek om kirurgi och optimism

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 4, 2011 (pdf) »

Pforum onkologi nr 3, 2011

 • Krönika: Lärandet är kontinuerligt
 (Jan Stenius)
 • Patient navigators stöttar cancerpatienter i USA

 • En sjuksköterskas resa med målinriktad behandling

 • Kan kroppens resistens- mekanismer övervinnas?

 • Vad ska du göra åt cancervården, Johnny Munkhammar (M)?

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 3, 2011 (pdf) »

Pforum onkologi nr 2, 2011

 • Krönika: Nästa steg i Cancerstrategin
 • Rapport från BLICKA10, ett årligt forum för dialog inom vård, hälsa och läkemedel

 • Tre frågor till Kjell Öberg om neuroendokrina tumörer i pankreas

 • Det svåra samtalet – för alla läkare att öva på genom hela karriären

 • Rapport från nordisk veten- skaplig sammankomst om njurcancer

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 2, 2011 (pdf) »

Pforum onkologi nr 1, 2011

 • Krönika: Tre frågor till initiativtagarna (av Maria Albertsson)
 • Håller de diagnostiska verktygen för framtidens utmaningar?
 • Kontaktsjuksköterskan ger kontinuitet, trygghet och stöd
 • Vetenskaplig sammankomst om njurcancer

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 1, 2011 (pdf) »

 

PP-ONC-SWE-0060