Tidigare nummer av Pforum Onkologi


Här kan du läsa tidigare nummer av Pforum Onkologi.
Några artiklar är publicerade här och hela tidskriften kan du ladda som PDF. 

2016

Pforum onkologi nr 3, 2016

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 3, 2016 (pdf) »

Pforum onkologi nr 2, 2016

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 2, 2016 (pdf) »

Pforum onkologi nr 1, 2016

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 1, 2016 (pdf) »


2015

Pforum onkologi: nr 1, 2015

 

2014

Pforum onkologi nr 3, Almedalen 2014

 • Krönika: Nya vägar för att säkra kunskap om läkemedel i vården? (av Eva Eliason)
 • Kunskap kring läkemedel – seminarium i Almedalen
 • Kunskap behöver föras ut
 • Fortbildning – viktig framtida fråga
 • Självklart att landstingen ska betala
 • Industrin måste med på tåget
 • Tre frågor till Anders Blanck, vd på LIF

Läs hela numret: Pforum onkologi: Almedalen 2014 (pdf) »


Pforum onkologi nr 2, 2014

 • Krönika: Ordnat införande – vägen till mer rättvis vård? (av Sofia Risberg)
 • 
Ordnat införande i samverkan – vad händer nu?
 • 
Långsam introduktion trots viktiga forskningsframsteg

 • Första steget beslut inom EU
- TLV enar landstingen?
 • 
Två regioner om ordnat införande
 • 
Öka dialogen med professionen

 • Lär av de goda exemplen och öka transparensen
 • 
Tre frågor till Socialutskottet

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 2, 2014 (pdf) »
 

Pforum onkologi nr 1, 2014

 • Krönika: Evidens i sjukvården – hur används de i praktiken?
 (av Thomas Wahlgren)
 • Riktlinjer och evidens i vården

 • Nationell förankring av europeiska KML-riktlinjer
 • 
Internationellt riktlinjearbete inom njurcancer

 • Registrens roll i den evidensbaserade vården
 • Fatigue i fokus
 • 
Regionala cancercentrum – vad har de för roll?

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 1, 2014 (pdf) »

2013

Pforum onkologi nr 1, 2013

 • Krönika: Hur tar vi vara på all ny kunskap som skapas varje dag? (av Eva Eliason)
 • 
Ny studie visar vad vi kan lära av våra svenska hälsoregister

 • Lokala register ger fördelar på alla nivåer

 • Framtiden för svensk klinisk forskning

 • Tyrosinkinashämmare i fokus

 • Nivåstrukturering - en viktigare utveckling av cancerstrategin

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 1, 2013 (pdf) »

2012

Pforum onkologi nr 6, 2012

 • Krönika: Så vände vi vår avdelning till framgång genom Patientnärmre vård (Rigmor Lindgren)
 • 
Kontaktsjuksköterskor eller vårdlotsar – kontraster mellan Sverige och USA
 • 
Kirurgens roll i det multidisciplinära teamet – erfarenheter från Umeå
 • 
Patientsäkert införande ger framgångsrika behandlingar
 • 
Lärdomar från bilindustrin ger effektivare vård i Linköping

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 6, 2012 (pdf) »

Pforum onkologi nr 5, 2012

 • Krönika: Klinisk forskning i Sverige - kommer den att överleva?
 (Johan Brun)
 • Klinisk forskning i Sverige
 • 
"Dags att gå från jättestudier till riktade frågeställningar"
 • 
Cancerfonden – 60 år av framåtblickande

 • Storsatsning i Solna
 • 
Mutationsanalyser ett effektivt verktyg vid GIST
 • 
Därför har behandlingen av lymfom förbättrats

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 5, 2012 (pdf) »

2011

Pforum onkologi nr 4, 2011

 • Krönika: Individanpassad behandling på riktigt
 (Sofia Risberg)
 • Värdet av en patientförening

 • Fler patologer behövs för att personalized medicine ska bli verklighet

 • Intervju: Håkan Leek om kirurgi och optimism

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 4, 2011 (pdf) »

Pforum onkologi nr 3, 2011

 • Krönika: Lärandet är kontinuerligt
 (Jan Stenius)
 • Patient navigators stöttar cancerpatienter i USA

 • En sjuksköterskas resa med målinriktad behandling

 • Kan kroppens resistens- mekanismer övervinnas?

 • Vad ska du göra åt cancervården, Johnny Munkhammar (M)?

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 3, 2011 (pdf) »

Pforum onkologi nr 2, 2011

 • Krönika: Nästa steg i Cancerstrategin
 • Rapport från BLICKA10, ett årligt forum för dialog inom vård, hälsa och läkemedel

 • Tre frågor till Kjell Öberg om neuroendokrina tumörer i pankreas

 • Det svåra samtalet – för alla läkare att öva på genom hela karriären

 • Rapport från nordisk veten- skaplig sammankomst om njurcancer

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 2, 2011 (pdf) »

Pforum onkologi nr 1, 2011

 • Krönika: Tre frågor till initiativtagarna (av Maria Albertsson)
 • Håller de diagnostiska verktygen för framtidens utmaningar?
 • Kontaktsjuksköterskan ger kontinuitet, trygghet och stöd
 • Vetenskaplig sammankomst om njurcancer

Läs hela numret: Pforum onkologi: nr 1, 2011 (pdf) »

 

PP-ONC-SWE-0060