Det finns hopp också för kvinnor med spridd bröstcancer

Hos ett forskande företag som Pfizer är ambitionen att bidra till friskare liv, både idag och imorgon. Människors hälsa är kärnan i vår verksamhet, både för patienter i Sverige och i hela världen men också för våra medarbetare. Så för mig och för Pfizer är det extra roligt när dessa två målsättningar kan kombineras, så därför sprang jag och ett tjugotal av mina kollegor i går Rosa Bandet-loppet, som är startskottet för Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. En fin möjlighet att samtidigt som vi bidrar till den viktiga cancerforskningen och därmed friskare liv för framtidens cancerpatienter, så bidrar vi även till vår egen hälsa och vi gör det tillsammans.

Pfizer-kollegor på Rosa Bandet-loppet 2018

Cancer är ett av våra största fokusområden, forskning kring cancer generellt men också specifikt inom området bröstcancer och spridd bröstcancer.

Varje år slås jag av det rosa skimmer som klär nyheterna under bröstcancermånaden, en aura av  varm optimism över de otroliga medicinska framsteg som uppnåtts för behandling av bröstcancer dominerat av hur kvinnor med bröstcancer nu lever längre än någonsin. Berättelserna beskriver ”överlevare” och budskapet är tydligt: att målet vid bröstcancer – det enda meningsfulla målet – är att bota sjukdomen, att få vara frisk.

Tyvärr gäller inte denna verklighet alla kvinnor med bröstcancer. Verkligheten och livet för kvinnor med spridd bröstcancer – cancer som har spridits till andra delar av kroppen – är inte ett rosa skimmer utan snarare en känsla av ett obehagligt tomrum, då det idag ännu inte finns något botemedel för dem. Dessa kvinnor kan ofta behandlas så att deras sjukdom stabiliseras, men de kommer att få leva med sin cancer i någon form under resten av sitt liv. Det betyder inte att det inte finns något hopp. Hopp är en framtidstro, en tro på förbättring, det betyder inte nödvändigtvis frisk som en nötkärna utan det kan räcka med ett friskare liv. Det är dags att vi förändrar den snäva definitionen av hopp = botemedel och istället ser hopp som en strävan mot  välmående med ett rikt och tillfredsställande liv. Det finns flera sätt att skapa hopp, att skapa en framtidstro...

Hopp genom att sätta upp meningsfulla mål

När någon diagnosticeras med en allvarlig sjukdom är det lätt att fokusera helt och hållet på den delen av livet, på sjukdomen. Det är en naturlig reaktion, men det är viktigt att komma ihåg att man inte definieras av sjukdomen – spridd bröstcancer är något som man lever med, men det är inte vem man är.

Kvinnor med spridd bröstcancer är fortfarande mammor, fruar, döttrar, vänner, yrkeskvinnor, konstnärer, sportentusiaster och äventyrare. Att fortsätta tänka på de saker man vill uppnå och sätta upp meningsfulla mål ger kraft och styrka. Mål kan ge oss klarhet och syfte för framtiden – med andra ord hopp. Ett mål kan vara något så enkelt som att vara med på en väns bröllop eller att komma igång med träning, eller så ambitiöst som att skriva en bok. Oavsett vad målet är, behöver det inte ligga fast för evigt – det går att uppdatera och skapa nya mål vartefter som drömmar, prioriteringar och förmågor varierar över tiden. Hopp i sin sanna form är inte något statiskt utan tvärtom dynamiskt!

Hopp genom att prioritera det som är viktigt

Stora stressfaktorer i livet – som att förlora någon, råka ut för ett trauma eller en sjukdom – kan få oss att fundera över vad som är viktigt för oss, och göra att vi bättre uppskattar varje stund vi har. Att ta sig tid till att identifiera de saker som betyder mest för oss, och sen verkligen prioritera tid för dem, kan vara en stärkande övning som får oss att fortsätta hoppas.

Hopp genom att göra plats för glädje

I allmänhet missförstår andra hur personer som lever med spridd bröstcancer upplever sin situation. Det är lätt att tro att om de som drabbats av denna allvarliga sjukdom inte har ork för glädje, men det är helt enkelt inte sant. Kvinnor med spridd bröstcancer är desamma som innan de fick det dåliga beskedet att deras cancer hade spritt sig och glädje är en viktig källa till mental kraft och styrka.

Jo, spridd bröstcancer för med sig nya utmaningar och ibland svåra val. Men livet pågår, och det finns fortfarande stort utrymme att kunna ta vara på de saker som skänker glädje, att njuta av de glada stunderna och skratta tillsammans med dem vi älskar. Att veta att dessa stunder finns inger hopp om livet!

Thomas Wahlgren, Medical Advisor Onkologi, Pfizer

Mycket har blivit bättre, men det finns också mycket kvar att göra för patienter med cancer

Thomas Wahlgren är medicinsk rådgivare inom onkologi vid Pfizer Sverige. Han arbetade som cancerläkare vid Radiumhemmet i Stockholm innan han kom till Pfizer för tio år sedan. Thomas kan göra intressanta jämförelser mellan cancerpatienternas situation då och nu, och se frågorna kring tillgången till cancerbehandling ur olika perspektiv.

Läs hela artikeln här
Patientnavigator

Patientnavigator.se – ny digital plattform för att stödja och vägleda kvinnor med spridd bröstcancer

Patientnavigator.se är en internetportal som stödjer patienter med spridd bröstcancer hela vägen från diagnos och behandling till frågor om rehabilitering och arbetsliv. På webbplatsen kan patienter hitta svar på många av sina frågor, hitta nya nätverk, och ta del av information som kan hjälpa dem att fatta viktiga beslut och hantera sin sjukdom.

Läs hela artikeln här
Appen Emotion Space

EmotionSpace - ny mobilapp hjälper kvinnor med spridd bröstcancer att hitta den support de behöver

Att diagnosticeras med spridd bröstcancer är för de flesta en omtumlande upplevelse och många hamnar i en krissituation då känslorna ofta pendlar mycket. Appen EmotionSpace låter kvinnor med spridd bröstcancer uttrycka hur de känner och be om hjälp från andra om de behöver det.

Läs hela artikeln här