Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digital revolution som förändrar vården i grunden

Darja Isaksson är rådgivare och entreprenör inom digitalisering. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat att stötta regeringens innovationsråd.

- Vårt samhälle står inför en digital revolution, säger hon. Samhället kommer att förändras i grunden och påverkar redan idag allt ifrån hur vi beställer resor till läkarbesök. Framförallt gör digitaliseringen saker tillgängliga, som att hitta internationella samarbeten och få tillgång till information som tidigare var svår att få. Det är väldigt bra, inte minst när det gäller sjukvården och medicinsk forskning. Ändå har sjukvården halkat efter, menar hon.

– Vi har system inom vården som inte pratar med varandra. Data matas in på olika ställen. Det är ett stort hinder.

Darja Isaksson påpekar att för att systemen ska vara till nytta för de som använder dem måste de integreras med varandra. Annars kan man inte höja kvaliteten.

– Det här är en infrastrukturfråga och gäller inte bara journalsystem utan handlar lika mycket om att till exempel kroniskt sjuka patienter, som diabetiker, idag kan finkalibrera sin egen medicinering med hjälp av medicinsk teknik. Då tjänar hela vårdkedjan på att den data som diabetikern har finns tillgänglig för vården, åtminstone på avvikelsenivå. För att det ska fungera behöver data kunna flöda mellan olika system. Idag finns en vision hos regeringen och SKL som just pekar ut detta.

Darja Isaksson understryker att digitaliseringen inte innebär att patienter ska sluta träffa läkare. Men man ska ses när det verkligen behövs en fysisk undersökning.

–Tänk vad skönt att slippa sitta i ett väntrum, säger Darja Isaksson och poängterar att onlinemöten ska vara ett komplement till fysiska möten.

– Vi får självklart aldrig sänka kvalitetskraven i vården. Men när det gäller rutindiagnoser kan man utnyttja tekniken. Öronbarn kan slippa åka in till akuten varje gång. Istället kan de träffa en läkare online.

– Ytterligare fördelar med digitaliseringen är att systemen också kan bearbeta mängder av data som en människa inte klarar av. Det finns flera exempel på detta. Ett sådant exempel är en kvinna som hade en ovanlig form av leukemi och där läkarna misslyckats med att hitta rätt behandling.

Men genom systemet Watson som IBM utvecklat kunde data från mer än en miljon individer och hundratusentals vetenskapliga studier samlas ihop och ge förslag på en annan diagnos och behandling än den läkarna först kommit fram till.

- Digitaliseringen fungerade som ett viktigt beslutsstöd för läkarna, säger Darja Isaksson.