Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digital utveckling måste bli del av läkarutbildningen

Intervju med Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet

Integreras digitalt lärande i läkarutbildningen idag?

– Nej, tyvärr lär sig studenterna inte särskilt mycket om digitalisering. Även om ansatser gjorts, finns idag ingen uttalad digital strategi på läkarprogrammet, varken om hur dessa verktyg kan integreras med patienter eller hur de hör samman med till exempel journalsystem. Studenterna kommer i kontakt med olika digitala verktyg när de är ute på sina placeringar, mestadels i form av e-journalsystem och i viss mån med e-recept. Vad gäller andra verktyg, såsom telemedicinska, sker detta idag mer slumpmässigt. Det kan vara att en student hamnar på landsbygden under ett praktiskt moment i utbildningen. För dem som går masterprogrammen i hälsoinformatik eller bioentreprenörskap ser det dock annorlunda ut. Här får studenterna lära sig om digitaliseringsverktyg och den övergripande it-arkitektur som finns eller bör utvecklas. Men det är relativt få som går dessa masterprogram.

Vad skulle kunna förbättras i utbildningen?

– Studenterna måste få en samlad bild av vad digitaliseringen innebär, och de måste framförallt lära sig vad de kan använda digitaliseringsverktygen till. Jag skulle säga att det brister på alla plan i utbildningen. Men läkarutbildningen speglar ju hur det ser ut inom och sjukvården i stort när det gäller digitaliseringen. Om det fanns en standardiserad norm om hur digitaliseringen ska fungera ute på fältet så skulle sannolikt läkarutbildningen förhålla sig till det. En ännu viktigare fråga är hur läkare i högre utsträckning kan vara involverade i den framtida utvecklingen av de digitala verktygen och systemen.

Hur tänker man kring digitaliseringen inom sjukvården menar du?

– Det är komplext att ta i hela digitaliseringsfrågan. Hur systemen ska kunna "prata" med varandra borde ligga på statlig nivå eller på övergripande landstingsnivå, eventuellt hos SKL. Det behövs en digitaliseringschef som sätter den tekniska standarden, till exempel när det gäller journalsystemen. Att det inte fungerar inom sjukvården spiller naturligtvis över på läkarutbildningen, som endast kan förhålla sig de befintliga system som finns idag.