Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elisabet Svenungsson tilldelas Nanna Svartz stipendium för sin forskning kring SLE

I samband med firandet av Reumatikerförbundets 70-årsjubileum den 23 november tilldelades Elisabet Svenungsson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, 2015 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas med stipendiet på 50 000 kronor för sin forskning kring sjukdomen SLE och kopplingen till en ökad risk för hjärtkärlsjukdomar hos SLE-patienter.

I sin forskning har Elisabet Svenungsson identifierat patienter med vissa kliniska symtom som har högre risk för att utveckla hjärtkärlsjukdomar och hon undersöker vilka molekylära mekanismer som bidrar.

SLE (systemisk lupus erythematosus) är en är en autoimmun inflammationssjukdom som innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen. Många olika organ kan drabbas, främst lederna, huden, blodet och njurarna, men även nervsystemet, lungorna och hjärtat kan påverkas. SLE drabbar främst kvinnor. I Sverige lever mellan 6 000 – 8 000 personer med SLE och varje år insjuknar cirka 400 personer.

Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut Nanna Svartz stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.