Bild på blåa och gula ballonger som släpps ut från fabriken i Strängnäs. Illustration till text om ett företag att trivas och att växa med.

Ett företag att trivas i och växa med

Hos oss på Pfizer får du möjligheten att arbeta i en global miljö med tillgång till den senaste teknologin. Du har möjlighet att utveckla din kompetens och samarbeta med människor världen över. Pfizer är verksamt i 150 länder, har närmare 70 produktionsanläggningar varav en i Sverige. Pfizer har en lång tradition av läkemedelsstillverkning och i Strängnäs finns idag Pfizers senaste svenska fabrik som togs i drift 2010.

Vår omvärld kräver att vi ständigt arbetar med förbättringar för att anpassa oss och att fortsätta vara konkurrenskraftiga.  Vårt förändringsarbete uppmärksammades 2013 när Pfizer tilldelades Change Management Award för årets förändringsprojekt 2013. Motivering löd: ”För att framgångsrikt ha vänt motgång till framgång med hjälp av nytänk och hög grad av delaktighet från medarbetarna.”

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och vi jobbar aktivt med att främja balans mellan arbete och fritid. Vi fokuserar på och mäter vår frisknärvaro, erbjuder medarbetarna möjlighet att träna kostnadsfritt samt har en generös personalpolitik.

Genom vår verksamhet vill vi vara med och bidra till en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Vi kan göra skillnad för patienter och anhöriga genom de produkter vi tillverkar.

Vi skapar fler år till livet och mer liv till åren.


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 

Kulturvision

– Genom att hela tiden förbättra det vi gör blir vi världens främsta bioteknikleverantör

– Vår kultur präglas av tillit – till varandra och till vår förmåga

– Genom att inspirera och coacha skapar vi modet hos alla att ifrågasätta, förändra och ta beslut när det behövs

Kulturvision

– Genom att hela tiden förbättra det vi gör blir vi världens främsta bioteknikleverantör

– Vår kultur präglas av tillit – till varandra och till vår förmåga

– Genom att inspirera och coacha skapar vi modet hos alla att ifrågasätta, förändra och ta beslut när det behövs