EU- och Handelsminister Ann Linde besöker Pfizer’s högteknologiska produktionsanläggning i Strängnäs

På torsdagseftermiddagen ges Sveriges EU- och Handelsminister Ann Linde en rundvandring i Pfizer’s högteknologiska produktionsanläggning i Strängnäs. Fabriken är en av norra Europas mest avancerade biotechanläggningar och har vunnit priser för sina arbetsprocesser.

EU- och Handelsminister Ann Linde besöker Pfizer’s högteknologiska produktionsanläggning i Strängnäs

Helena Thelin, Site Lead i Strängnäs, välkomnar Ann Lindes intresse för svensk högteknologisk läkemedelsproduktion och tycker samtidigt att timingen för besöket är passande då produktionsanläggningen befinner sig i ett expansivt skede där både produktion och antalet anställda ökar. Vår positiva utveckling visar att vi är konkurrenskraftiga ur ett globalt perspektiv och adresserar samtidigt viktiga framtidsfrågor såsom kompetensförsörjning, bolagsskatt och handelshinder. 


-Förra året exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 74 miljarder kronor, vilket är ett viktigt tillskott till samhällets BNP. Att Regeringen nu instiftat ett Life Science-kontor ser jag som en viktig pusselbit för att utveckla Sverige till den världsledande nationen inom Life Science. Det säger Malin Parkler, Pfizer’s VD i Sverige, som förutom Life Science-frågorna vill lyfta vikten av att Sverige och EU- och Handelsministern står upp för de immaterialrättsliga principerna vilka nu är uppe för diskussion i EU-kommissionen.