Bild på del av blänkande behållare i stål. Illustration till text om expert på bioteknik.

Experter på bioteknik

Vad är bioteknik?

Bioteknik är en kombination av biologi och teknik. I första hand innebär det att använda celler, eller delar av celler (som enzymer eller DNA) i tekniska tillämpningar inom hälsovård, livsmedelshantering, jordbruk och miljö.

Bioteknik inom läkemedelstillverkning

Proteiner är cellernas maskiner och varje cell i kroppen behöver tillverka tusentals proteiner för att fungera som den ska. Proteiner som läkemedel kan behövas när kroppen inte klarar av att tillverka ett specifikt protein, t ex tillväxthormon. Proteiner från skadliga organismer kan också användas för att skapa vacciner utan att man behöver hantera hela organismen. Proteiner är stora och komplexa molekyler som bara kan tillverkas i tillräcklig skala med hjälp av levande celler, t ex bakterier. Det särskiljer dem från de flesta andra läkemedel som är små molekyler, till exempel läkemedel i tablettform, och som kan tillverkas på kemisk väg.

Vid bioteknisk tillverkning av exempelvis tillväxthormon används genmodifierade celler för att framställa den aktiva substansen. Den mänskliga genen för tillväxthormon har isolerats och satts in i en typ av bakterier, Escherichia coli. Genen förser då bakterierna med den information de behöver för att syntetisera (framställa) mänskligt tillväxthormon.

Bakterier för tillverkning

Bakterierna odlas i stora tankar (fermentering), med den näring de behöver, vid optimal temperatur och med god syretillförsel. Bakterierna förökar sig snabbt och bildar hormonet, som sedan renas fram. Utan genteknik skulle det vara omöjligt att idag producera tillräckligt stor mängd av tillväxthormon som används till lämedelsframställning.

Högsta renhet

När bakterierna producerat en stor mängd av den önskade substansen, i det här fallet tillväxthormon, tar isolerings- och reningsprocessen vid. Den processen består av ett flertal steg som syftar till att extrahera fram hormonet och avlägsna rester från värdcellerna. För att nå högsta renhet, som krävs för att kunna injicera läkemedel i patienter, används en kombination av olika tekniker som saltfällning, centrifugering, filtrering och olika kromatografiska metoder.

Spetskompetens

Bioteknisk tillverkning är ett högteknologiskt område som växer starkt inom läkemedelstillverkning. Det kräver förståelse för både de underliggande biologiska processerna och för tekniska processlösningar. Pfizer har under flera år utvecklat dessa kompetenser och kraftigt utökat kapaciteten för att skapa en anläggning i världsklass.


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »