Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som kommit in till oss. Har du ytterligare frågor, skicka in dem till inköpsavdelningen på respektive bolag: : 

Pfizer Health AB: inkop.strangnas@pfizer.com
Pfizer AB: inkop.sweden@pfizer.com
Pfizer Innovations AB: inkop.sweden@pfizer.com

Inköpsfrågor

Jag ska fakturera Pfizer men saknar inköpsordernummer att ange på fakturan?

Kontakta beställaren på Pfizer och fråga efter inköpsordernumret, alternativt kontakta inköpsavdelningen på respektive bolag.

Min faktura som jag skickat har returnerats?

Fakturan har returnerats pga att någon väsentlig information saknas, med den returnerade fakturan bifogas ett följebrev med information om vad som saknats. Komplettera fakturan och returnera fakturan för betalning.

När jag kontaktar Shared Service Center måste jag då skriva eller prata engelska?

Ja, all kommunikation sker på engelska.

Till vilken adress hos mig som leverantör skickas inköpsordrarna? Hur ska jag göra för att uppdatera vårt företags uppgifter i Pfizers register?

Inköpsordrarna skickas via mail, fax eller med post beroende på vilken information vi har i leverantörsregistret.

Kontakta ETPC: SE_EPTC_PROCUREMENT@pfizer.se för information om vilka uppgifter vi har och vid behov av uppdatering.

Varför har inte vår faktura blivit betald?

Kontakta Shared Service Center: gfseurope.ap.nordics@pfizer.com för att fråga varför fakturan inte blivit betald. 

Jag vill skicka elektroniska fakturor, hur gör jag?

Kontakta inköpsavdelningen på respektive bolag.