Färdplan Cancer

Cancerforskningen har gjort och fortsätter göra stora genombrott. Det är genombrott som skapar nya möjligheter och räddar liv. För vården är det idag en stor utmaning att kunna implementera den nya kunskapen kring avancerad diagnostik och behandling till livsavgörande vård för patienten så att vi kan prata om innovation. Pfizer som forskande läkemedelsföretag vill bidra i arbetet för att patienten ska få tillgång till en cancervård i forskningens framkant.

 

Färdplan cancer logga

- Cancerforskningens genombrott måste nå fram till patienten snabbare, då kan fler liv räddas och cancerdrabbades livskvalitet förbättras. För att nå dit måste vi samverka: sjukvård, akademi och forskande industri. Därför tar Pfizer ett initiativ med syftet att bidra till lösning och konkretion – en färdplan för cancer, säger Thomas Wahlgren, medicinsk direktör onkologi Pfizer.

Vården står inför en omställning. Flera nationella och internationella strategier ringar in vad som behöver utvecklas inom vården för att kunna göra livsviktig vård av forskningens framsteg. Life science-strategin och Europe’s Beating Cancer Plan är exempel. Dessa strategier pekar också på hur centralt det är med samverkan för att kunna lösa de hinder som idag finns samt att vårdens insatser och utveckling följs upp – i nationell och internationell jämförelse.

Tre fokusområden har identifierats för Färdplan cancer:

Ingen enskild aktör kan på egen hand ta sig an utvecklingen inom cancerforskningen och skapa en god, jämlik vård och effektiv vård. Vi ser behov av ett initiativ från regeringen för ett partnerskap som kan vara en brygga mellan det nationella och regionala, sjukvård, akademi, myndigheter, patientföreträdare och forskande industri. Ett partnerskap som har i ansvar att utveckla och följa upp strategier för hur svensk cancervård kan utvecklas.

Cancerstrategin kan utvecklas genom att följa upp resultat – i nationell och internationell jämförelse. Om Sverige ska kunna framhållas som ett förstahandsval på cancerområdet krävs bättre kunskap om hur vi presterar i förhållande till jämförelseländer. För detta behövs det kontinuerlig analys och uppföljning – både inom landet och i en internationell jämförelse.  Centrala mätpunkter som visar på kvalitet i vården behöver definieras. Resultaten bör summeras i en rapport som även visar på hinder för utvecklingen av cancervården.

För att cancerforskningens resultat ska nå ut i vården snabbare behövs också fler kliniska prövningar initierade av företag. Pfizer bidrar till det. Vi ser möjlighet att titta på Danmark och hur de skapat en samverkan och mellan stat, regioner och den forskande industrin för att på så sätt förenkla för och möjliggöra fler kliniska studier.

Om vi utgår från målbilden att så många som möjligt ska överleva en cancerdiagnos kan vi ta oss förbi de hinder som finns. I utvecklandet av Pfizers vaccin under Covid-19 pandemin valde vi att utgå från målbilden om att skapa ett vaccin snabbare än någonsin tidigare och det gjorde det till synes omöjliga möjligt. Men det krävde också ett nära samarbete mellan många aktörer. Det är en strategi vi ska lära oss av. Och det är därför också en viktig utgångspunkt till initiativet Färdplan cancer.
 


Margareta Haag

Tvingande vårdprogram ger jämlik cancervård

”Vi vill ha tvingande vårdprogram och tvingande riktlinjer för cancervård. Är vårdprogram tvingande måste alla regioner agera, från utredning till rehabilitering. Vi tror att det är det enda sättet att få en jämlik vård”. Det säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Läs hela intervjun
Anna Starbrink

Kompetensen avgörande

”Får vi inte ordning på kompetensförsörjningen spelar det ingen roll om vi har en nationell plan eller jättefina styrdokument på regional eller lokal nivå. Allt annat faller om kompetensen inte finns där.” Det säger Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd för Liberalerna, Region Stockholm.

Läs hela intervjun
Hans Hägglund

Det gäller att hålla i och hålla ut

”Det vore intressant att testa en tydligare nationell styrning inom delar av cancervården. Jag tror att man skulle kunna använda sjukvårdsbudgeten på ett bättre sätt och uppnå en mer jämlik vård på det sättet." Det säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare på SKR och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Läs hela intervjun