Bild på glaskolvar i stativ.Illustration till text om forskning och utveckling.

Forskning & utveckling

Pfizer forskar för en bättre hälsa i världen

God hälsa är viktigt för oss alla och att hitta nya hållbara lösningar för de mest brådskande utmaningarna kan inte vänta. Det är därför vi på Pfizer försöker att tillämpa den medicinska vetenskapen och våra globala resurser på ett optimalt sätt i vår ambition att bidra till människors hälsa och välbefinnande i varje skede av livet.

Framgångsrik forskning kräver innovation och samverkan

Vi försöker att finna sätt att tidigt skilja vinnarna från förlorarna i forskningsprocessen. Vi eftersträvar att maximera våra möjligheter och optimera våra resurser samtidigt som vi utmanar det traditionella sättet att bedriva forskning. Pfizer främjar ett positivt innovationsklimat inom vår medicinska forskning och vi samarbetar gärna med andra t ex externa innovationscentra.

Prioriterade forskningsområden

Pfizer prioriterar forskning och utveckling av små och stora molekyler inom behandlingsområden där det idag saknas bra behandling eller där det finns behov av nya, förbättrade alternativ:

  • Immunologi och inflammation
  • Kardiovaskulära och metabola sjukdomar
  • Neurovetenskap och smärta
  • Onkologi
  • Vacciner
  • Sällsynta sjukdomar
  • Biosimilarer

Pfizer investerade cirka 8,4 miljarder USD i forskning och utveckling år 2014.


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »
 


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »