Avancerad klinisk forskning i Sverige

Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. För patienter i Sverige och vården betyder det att man tidigt får tillgång till och bygger upp kunskap och erfarenhet kring nya mediciner och behandlingar.

Kliniska prövningar av nya läkemedel i människa sker enligt en av myndigheterna noga reglerad procedur, från den första testen av säkerheten i friska frivilliga, via allt större grupper av patienter som lider av den sjukdom man vill bota eller lindra med den nya behandlingen. Också befintliga läkemedel testas för nya indikationer.

Pfizer har idag ett tjugofemtal sådana projekt löpande i Sverige på drygt hundra kliniker. Under slutet av året planeras ett antal nya studier att startas som kommer att ge en markant ökning av antalet patienter.

Inom läkemedelsbranschen har Sverige ett mycket gott renommé som ett land där man gärna samarbetar med kliniker och rekryterar patienter till kliniska studier. En anledning är att vi har många bra patientregister för olika sjukdomar som kan användas i anslutning till studierna, med personnummer som funnits länge och täcker hela den svenska befolkningen. En annan viktig faktor är att man erfarenhetsmässigt vet att kliniska prövningar utförda på svenska kliniker håller mycket hög kvalitet internationellt sett.

Dessa fördelar ser Pfizer till att använda i utvecklingen av många nya läkemedel, också sådana som har sitt ursprung i forskning i andra delar av världen. Då kliniska prövningar är länken mellan grundforskning och användning av läkemedlet i klinisk praxis innebär det att Sverige kan vara med i den medicinska utvecklingen. Nya mediciner kommer hit redan under utvecklingsfasen och läkare och vårdpersonal bygger upp kunskap och erfarenhet för att använda dem på ett säkert sätt. 


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »
 


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »
 

Fler läkemedelsprövningar till Sverige genom forskning i partnerskap med utvalda kliniker

Pfizer bygger upp ett strategiskt globalt nätverk av duktiga, snabba och strukturerade prövningskliniker. De kallas INSPIRE-kliniker. Läs mer »

Fler läkemedelsprövningar till Sverige genom forskning i partnerskap med utvalda kliniker

Pfizer bygger upp ett strategiskt globalt nätverk av duktiga, snabba och strukturerade prövningskliniker. De kallas INSPIRE-kliniker. Läs mer »