Biologiska läkemedel har förändrat behandlingen av reumatiska sjukdomar

Här kan du se en film som beskriver vad biologiska läkemedel har betytt för behandlingen av reumatiska sjukdomar och den pågående forskningen
 
 
Reumatiska sjukdomar orsakas av att immunförsvaret felaktigt angriper den egna kroppen vilket leder till en kronisk inflammation. De drabbade lider av smärta, nedsatt rörelsefunktion i leder och muskler och känner ofta en kronisk trötthet vilket kan ge både försämrad livskvalitet och sänkt arbetsförmåga.
 
Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit, är den vanligaste reumatiska sjukdomen och idag beräknas 40 000 – 50 000 personer leva med den i Sverige.
 
De första biologiska läkemedlen introducerades runt år 2000 och blev starten på en banbrytande resa. Läkemedlen, som hjälper till att bromsa sjukdomen och lindra symptomen, gör att många patienter kan leva symptomfria och ha en vardag som alla andra.
 
Men det finns fortfarande behov av nya läkemedel och forskningen fortsätter. Ambitionen är att i framtiden inte bara kunna lindra symtomen utan även bota reumatiska sjukdomar.


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »
 


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »