INVESTIGATE – ett nätverk för kliniska studier

Pfizer bidrar med verktyg för att stödja genomförandet av högkvalitativa kliniska studier för att kunna tillhandahålla säkra och effektiva läkemedel till patienter.

INVESTIGATE är en ny informativ plattform tänkt för samverkan mellan kliniken och Pfizer. Där kan du hitta vetenskapliga artiklar, vägledning om hur man kan förbättra kliniska studiers kvalitet och pedagogiska verktyg med syftet att öka prövarens förståelse för kliniska prövningar.

Registrera dig på http://investigate.pfizer.com och nätverka med kollegor över hela världen! Vänligen notera att texten är på Engelska.