Samarbete mellan EU och läkemedelsföretagen som utvecklar forskningen i Sverige och Europa

Det är ett känt faktum att det tar allt längre tid och blir allt dyrare att utveckla nya läkemedel. IMI (Innovative Medicines Initiative) är ett partnerskap mellan EU och läkemedelsföretagen, representerad av den europeiska branschorganisationen EFPIA, som har som övergripande mål att öka utvecklingstakten av effektivare och säkrare läkemedel. Totalt har IMI en budget på 3,3 miljarder euro för perioden 2014 – 2024.

Som den största leverantören av behandlingar till den svenska sjukvården och ett av de företag som investerar mest i forskning och utveckling i EU och i världen är det naturligt för Pfizer att ta en mycket aktiv roll inom IMI. Pfizer deltar totalt i ett tjugotal IMI-projekt, däribland två som innebär extra nära samarbete med svenska universitetsforskare.

SUMMIT* är ett projekt som syftar till att hitta och kliniskt testa biomarkörer som i förväg kan ge svar på vilka diabetespatienter som löper stor risk att utveckla komplikationer som hjärtinfarkt, stroke och skador på njurar och ögon. Pfizer deltar i SUMMIT tillsammans med fem andra stora läkemedelsföretag och ett tjugotal universitet, däribland Lunds universitet, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet. Projektet startade 2009 och kommer att avslutas under 2015.

EMIF* är ett projekt som startades 2013 och som kommer att pågå under fem år. Målet för EMIF är att utveckla ett gemensamt informationsnätverk för patient- och forskningsdata som länkar samman ett stort antal databaser och ger forskare tillgång till alla dessa data. Eftersom informationen är spridd över många olika plattformar är det svårt för forskare att utnyttja den optimalt. Olika kodningssystem och språk liksom legala och etiska begränsningar har hittills försvårat försöken att kombinera dessa datakällor. Pfizer samarbetar här med åtta andra stora läkemedelsföretag samt ett antal mindre, dessutom med patientorganisationer och närmare 40 universitet, bland andra Göteborgs universitet och Karolinska Institutet.

Samarbetet i IMI-projekten är ett bra exempel på hur Pfizers nya forsknings-modell fungerar i praktiken. Istället för att som i traditionell läkemedelsforskning själva i slutna rum försöka lösa svåra medicinska utmaningar gör vi det nu i stor öppenhet i samarbete med många av Sveriges och Europas ledande forskare och företag ‒ och tillsammans med myndigheter, vårdgivare och patientorganisationer. Vi säkerställer på så sätt inte bara tillgången till effektiva läkemedel och ökad kunskap kring mediciner och sjukdomar, vi bidrar också till att utveckla svensk life science-forskning och sjukvård.

* Surrogate markers for micro- and macro-vascular hard endpoints for innovative diabetes tools
* European Medical Information Framework


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »
 


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »
 

Stöd som gör det möjligt för externa forskare att skapa ny kunskap

Sedan lång tid tillbaka stödjer Pfizer forskning och utveckling i Sverige, bland annat genom att ge bidrag till oberoende forskare.  Läs mer »

Stöd som gör det möjligt för externa forskare att skapa ny kunskap

Sedan lång tid tillbaka stödjer Pfizer forskning och utveckling i Sverige, bland annat genom att ge bidrag till oberoende forskare.  Läs mer »