Stöd som gör det möjligt för externa forskare att skapa ny kunskap

Sedan lång tid tillbaka stödjer Pfizer forskning och utveckling i Sverige, bland annat genom att ge bidrag till oberoende forskare. Detta passar väl in i den nya forskningsmodell som Pfizer nu tillämpar globalt. Samarbeten med forskare på universitet, sjukhus och forskningsinstitut är grundläggande i det nya arbetssättet.

En typ av forskningssamverkan mellan Pfizer, akademin och sjukvården kallas IIR ‒ Investigator-Initiated Research ‒ och riktar sig till forskare vid universitet, sjukhus och forskningsinstitut. Genom IIR stödjer Pfizer projekt som kan ge ny medicinsk kunskap, hela vägen från försök i laboratorier till studier av färdiga produkter i patienter. Det kan handla om allt från mindre projekt med enskilda forskare till stora samarbeten på hög vetenskaplig nivå.

Stödet kan ges i form av forskningsanslag som gör det möjligt för forskarna att genomföra ett projekt, men det kan även handla om leverans av läkemedel eller tillgång till data från Pfizers egna studier. Forskare som söker stöd från IIR-programmet skickar själva in sina ansökningar via en global internet-portal. Ansökningarna behandlas sedan av en kommitté inom Pfizer som bedömer projektens medicinska och vetenskapliga värde.

I Sverige får idag ett trettiotal projekt initierade av externa forskare sådant stöd från Pfizer. De berör många olika sjukdomsområden, bland annat inflammation, endokrinologi, cancer och vacciner. Antalet nya forskningsprojekt som startas varierar, men i medeltal kan 4-5 nya projekt startas varje år tack vare IIR-programmet. Resultatet blir ökad kunskap om sjukdomar och terapier, kunskap som både Pfizer och de externa forskarna kan bygga vidare på i det viktiga arbetet för att ge människor bättre hälsa. 


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »
 


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »
 

Fler läkemedelsprövningar till Sverige genom forskning i partnerskap med utvalda kliniker

Pfizer bygger upp ett strategiskt globalt nätverk av duktiga, snabba och strukturerade prövningskliniker. De kallas INSPIRE-kliniker. Läs mer »

Fler läkemedelsprövningar till Sverige genom forskning i partnerskap med utvalda kliniker

Pfizer bygger upp ett strategiskt globalt nätverk av duktiga, snabba och strukturerade prövningskliniker. De kallas INSPIRE-kliniker. Läs mer »