Världen är vårt laboratorium - Forskning som bygger vidare på stark svensk tradition

Kreativitet, flexibilitet och öppenhet är ledstjärnor i den modell som Pfizer idag tillämpar för forskning. Till skillnad från traditionell läkemedelsforskning sker inte allt arbete längre i ett låst, hemligt laboratorium på företagets egna anläggningar. Tvärtom är samarbeten med forskare på universitet, sjukhus och forskningsinstitut en grundbult i det nya arbetssättet, som till exempel Pfizers samarbete med Karolinska Institutet. För Sverige och svensk forskning innebär det en gyllene möjlighet.

”Världen är vårt laboratorium” har Pfizers globale forskningsdirektör, svensken Mikael Dolsten, slagit fast. Och med vår långa och stolta tradition inom medicinsk forskning kan Sverige bidra med viktiga delar till det laboratoriet.

Svensk akademisk life science-forskning håller utan tvekan hög internationell klass. Områden som är speciellt intressanta för forskning och läkemedelsutveckling är bland andra genetik, genomik och epidemiologi. Våra omfattande och tillgängliga behandlingsregister och biobanker är unika och viktiga resurser.

Ett exempel på hur Pfizers nya modell för forskning fungerar är det samarbetsavtal som vi nyligen slutit med Karolinska Institutet. Syftet med projektet är att öka förståelsen för mekanismer inom kroniska inflammationssjukdomar, med särskilt fokus på forskning inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar. En av orsakerna till att kliniska prövningar av nya läkemedel mot dessa sjukdomar på senare tid inte varit framgångsrika kan vara att förståelsen av orsakerna på molekylär nivå varit otillräcklig. Det vill det nya projektet råda bot för.

Samarbetsavtalet löper på tre år och delfinansieras av VINNOVAs program Mobility for Growth. Forskare på Pfizer arbetar tillsammans med forskargruppen för kardiovaskulär genetik och genomik på Centrum för Molekylärmedicin på Karolinska Institutet. Förhoppningen är att arbetet ska leda till ökad kunskap och förståelse för hur nya målinriktade behandlingar ska kunna utvecklas. För Pfizer kommer detta bland annat att innebära bättre kunskap inför beslut om att ta nya läkemedelskandidater vidare till klinisk fas. För forskarna på Karolinska Institutet innebär det att man får tillgång till Pfizers interna studier och biobanker liksom till företagets kompetens inom läkemedelsutveckling.

Samarbetet med Karolinska Institutet är bara ett exempel på hur Pfizers nya forskningsmodell, byggd på samarbete mellan läkemedelsindustrin, laboratorier, forskningsinstitut, akademi och offentliga parter fungerar. Med hjälp av ett stort antal liknande initiativ arbetar nu de bästa kompetenserna inom industri och akademi tillsammans för att människor ska få bättre hälsa. 


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »
 


Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »
 

Avancerad klinisk forskning i Sverige

Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. För patienter i Sverige betyder det att man har tidig tillgång till nya mediciner och behandlingar. Läs mer »

Avancerad klinisk forskning i Sverige

Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. För patienter i Sverige betyder det att man har tidig tillgång till nya mediciner och behandlingar. Läs mer »