Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Forskningssamarbete kring fetma och relaterade sjukdomar

Ny innovativ teknologi gör det möjligt att detaljerat kartlägga individers kroppssammansättning. Pfizer samarbetar med företaget AMRA kring hur den nya tekniken kan användas för att identifiera patienter i riskzonen för att utveckla sjukdomar relaterade till fetma.

AMRA

AMRA har utvecklat en datorbaserad metod för att analysera magnetkamerabilder och få en exakt bild av sammansättningen av fett och muskler i kroppen. AMRA startades 2010 baserat på forskning vid Linköpings universitet och har idag ett trettiotal anställda. Tommy Johansson är företagets VD.

”För oss innebär samarbetet med Pfizer inte minst en kvalitetsstämpel. Det faktum att världens största läkemedelsföretag tror på oss och vår teknologi öppnar dörrar för oss till andra företag och till de bästa forskarna på området”, säger Tommy.

AMRAs metod mäter bukfett, underhudsfett, muskelfett och leverfett samt individuella musklers volym och ger en precis analys av kroppsammansättningen, en så kallade kroppsprofil (Body Composition Profile, BCP). En kroppsprofil ger betydligt mer relevant information än det enkla traditionella måttet BMI.

”Vi vill visa att olika kroppsprofiler är kopplade till risker för olika sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt och leversjukdom”, förklarar Tommy.

Det arbetet görs med hjälp av en stor engelsk biobank, UK Biobank. Genom att analysera magnetkamerabilder från tusentals patienter och koppla resultaten till deras dokumenterade sjukdomar kan man identifiera kroppsprofiler som innebär ökad risk för en viss sjukdom. Pfizer bidrar dels genom finansiering av forskningsarbetet, men också i arbetet med att analysera resultaten. Genom sitt investmentbolag Pfizer Venture Investment har Pfizer också gått in med investeringskapital i AMRA.

Forskningssamarbetet bedrivs i första hand med Pfizer-forskare i USA, men Tommy framhåller att Pfizer Sverige också spelat en viktig roll.

”Det är ett generellt problem för ett litet företag som AMRA att navigera i globala läkemedelsbolag och hitta de rätta personerna att samverka med. Här har vi fått mycket värdefull hjälp av Pfizers svenska organisation. Vi får nu också möjlighet att delta i kliniska studier som Pfizer bedriver. Vår teknologi ger nya möjligheter att förstå vad som händer i kroppen med ett nytt läkemedel.”

”AMRA vill förändra synen på fetma och risken för följdsjukdomar. Vår vision är att hjälpa sjukvården hitta patienter med risk för allvarliga sjukdomar så att de kan få individanpassad behandling. Tillsammans med Pfizer tar vi viktiga steg mot det målet”, säger Tommy.