Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Från ord till handling – att mäta värdet för patienten

Pfizer, Novartis, AstraZeneca och MSD ordnade den 3 juli ett seminarium under den sk politikerveckan i Almedalen, Visby, på temat att mäta patientvärde i vården.

Seminariet handlade om att politikerna i regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) har beslutat att arbeta mer aktivt med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Förutom medicinska resultat ska patientupplevd kvalité mätas, följas upp och utgöra grund för fortsatt utveckling av vården.

Det finns internationellt överenskomna mått (ICHOM) som bygger på att mäta resultaten utifrån ett patientperspektiv. Används dessa mått går det att utvärdera och jämföra vård över nationsgränserna, jämför med skolans PISA mätningar, vilket ger ett underlag för fortsatt utveckling.

Patientperspektivet har sedan en tid tillbaka fångats i bla i Nationella Diabetsregistret, där patienterna själva, via bank id, kan rapportera hur de mår. Motsvarande möjlighet bör patienter inom andra områden också ha. VGR samarbetar nu aktivt med flera olika aktörer för att förverkliga mätandet och uppföljningen av patientperspektiven. Det ger också patienter möjligheten att vara mer delaktiga, vilket i sig ökar motivationen att fullfölja behandlingar och därmed få bättre resultat.

Alla medverkande vid seminariet var överens om att det här är ett viktigt område att arbeta vidare med, även om det inte är helt enkelt. Olika aktörer behöver hjälpas åt och samverka, precis så som nu sker i VGR.

Medverkande vid seminariet var:

  • Jonas Andersson (l), Ordf i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR)
  • Anders Lönnberg, regeringens Life Science samordnare
  • Elizabeth Bergsten Nordström ordf Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO)
  • Tobias Nilsson, Ledningsstöd, Koncernstaben, Västra Götalandsregionen (VGR)
  • Soffia Gudbjörnsdóttir, Registerhållare, Nationella Diabetesregistret (NDR)
  • Malin Parkler vd Pfizer, medlem i Läkemedelsindustriföreningens (LIF) styrelse
  • Loth Hammar, moderator