Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gör skillnad för dagens och framtidens cancerpatienter

Nu är vi än en gång inne i oktober, bröstcancermånaden. Under flera år har denna månad ägnats åt att förena och engagera människor, att sprida kunskap om bröstcancer samt genomföra aktiviteter som bidrar till den viktiga bröstcancerforskningen. En forskning som lett till att fler och fler behandlingar nu finns tillgängliga för att bota, men också för att förlänga livet och fördröja utvecklingen av sjukdomen hos de som drabbas av kronisk bröstcancer.

Enligt Bröstcancerförbundets beräkningar lever ca 5 500 kvinnor i Sverige idag med spridd bröstcancer och ca 1 500 insjuknar årligen. Enligt en rapport från RCC, regionala cancercentrum i samverkan, har det under första halvåret av 2020 skett kraftig minskning av diagnosticerade cancerfall. Det gäller framför allt bröstcancer och framför allt i Stockholm. Det innebär att många människor säkerligen lever med oupptäckt cancer, till följd av coronapandemin.

Trots att femårsöverlevnaden är nästan 90 procent för tidig bröstcancer, är den bara 25 procent för kvinnor där sjukdomen spridit sig till andra organ. Men de senaste årens forskning ger hopp om en ljusare framtid. Idag har vi målinriktade behandlingar, som riktar sig mot specifika egenskaper hos den enskilda patientens tumör. Dessa behandlingar har visat sig både förlänga livet, fördröja utvecklingen av sjukdomen och, med mindre biverkningar, upprätthålla en bättre livskvalitet.

Målet för svensk cancerbehandling är att patienter i alla regioner ska få tillgång till ett nytt läkemedel högst två månader efter att det har godkänts i EU. Trots det varierar förskrivningen av godkända läkemedel för spridd bröstcancer kraftigt mellan regionerna. Om vi inte når detta mål kan vi inte heller fullt ut dra nytta av det värde innovativa läkemedel för att behandla spridd bröstcancer kan generera.

Förutom en snabbare och mer jämlik tillgång till läkemedel bör behandlingsresultat följas upp i nationella register för att avgöra vilka behandlingar som ger bäst resultat i klinisk vardag och hur patienterna upplever behandlingen. Med ett nationellt register kan vi jämföra den vård som ges och säkerställa att den är jämlik.

Pfizers mål är att göra skillnad för dagens och framtidens cancerpatienter. För att fler ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, så länge som möjligt, är det viktigt att arbetet med att ytterligare förbättra behandlingsresultaten hos de som lever med spridd bröstcancer fortsätter.

Låt oss alla arbeta för detta, inte bara under bröstcancermånaden, utan alla dagar på året. Låt oss se till att alla drabbade får den hjälp och stöd de behöver för ett bättre och längre liv, oavsett var i Sverige de bor.

Läs mer om värdet av behandling mot spridd bröstcancer