Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Helena Thelin ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs

Helena Thelin tillträdde som ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs den 1 januari. Helena har lång erfarenhet från högteknologisk tillverkning av biologiska läkemedel, senast som chef för Teknik och Säkerhet Hälsa Miljö på anläggningen i Strängnäs.

Helena Thelin, platschef Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs. Foto: Brigitte Grenfeldt

Helena Thelin har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och en ingenjörsexamen i medicinsk teknik. Helena har haft ledande tjänster inom Pfizer 2003-2011 och arbetade sedan några år som chef på AstraZeneca innan hon återvände till Pfizer år 2016 som chef för Teknik och Säkerhet Hälsa Miljö.

I Strängnäs har Pfizer Sveriges största bioteknikanläggning för kommersiell produktion av läkemedelssubstanser och vaccin. Det är en högautomatiserad produktionsanläggning med en innovativ plattformsteknologi vilket ger flexibilitet som är nödvändig för att på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt tillverka många olika produkter i samma anläggning.

Utöver en investering på cirka en och en halv miljard kronor inför öppningen av multiproduktionsanläggningen 2009 har Pfizer genomfört ytterligare investeringar i hundramiljonerklassen för att möjliggöra produktion av fler produkter, inte bara för Pfizer utan också som kontraktstillverkare för andra läkemedelsföretag.

- Vår verksamhet i Strängnäs har verkligen utvecklats de senaste åren, något som jag vill ta till nästa fas. Jag kommer att fortsätta utveckla verksamheten och bygga kompetens för framtida möjligheter för befintliga såväl som eventuella nya produkter. Det är glädjande att Sverige är konkurrenskraftigt i avancerad tillverkning som bioteknik, en tillverkningssektor som är av stor vikt för Sveriges export idag och i framtiden, säger Helena Thelin.

I bioteknikanläggningen tillverkas idag aktiv substans för Pfizers produkter inom områdena tillväxthormon och tillväxthämmare samt för att förebygga blodpropp med export till hela världen samt kontraktstillverkning av aktiv substans åt SOBI. Det pågår också en processvalidering för produktion av meningokockvaccin.

Helena Thelin efterträder amerikanen Christopher Siegmund som är kvar inom Pfizer och tillträder en tjänst USA.

Om Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs

  • En ca 6 000 m2 flexibel, toppmodern multiproduktanläggning för bioteknologisk produktion av läkemedel och vaccin
  • Sveriges största anläggning för kommersiell tillverkning av bioteknologiska läkemedel
  • Produktion av aktiv substans för Pfizers produkter inom tillväxthormon, tillväxthämmare samt läkemedel mot blodpropp med export till hela världen – resultatet av svensk forskning och utveckling.
  • Tredjepartstillverkare av aktiv substans till läkemedel som används för att behandla reumatoid artrit (RA) och  kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS) för SOBI
  • Under 2018 pågår slutfasen av validering av ytterligare en Pfizer produkt, ett vaccin avsett att förhindra invasiv meningokocksjukdom.
  • Fokuserar på framställning av E.coli för tillverkning av proteiner
  • Fick 2010 en internationell branschutmärkelse för hög effektivitet i den komplicerade produktionen
  • Har sedan mitten av 2000-talet nästan halverat klimatpåverkande utsläpp och reducerat fossil energi med över 80 procent.
  • Utsedd av JÄMIX® till det mest jämlika privata företaget både 2015 och 2016