Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Idag gratulerar vi Nobelpristagarna

Idag gratulerar vi William Kaelin, Peter Ratcliffe och Gregg Semenza som tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin för forskning kring hur celler anpassar sig efter syretillgång.

För att uppmärksamma hur stort Nobelpriset är, så listar vi fem viktiga upptäckter som belönats med Nobelpriset i medicin.

 1. 1945 tilldelades bl a Alexander Fleming priset för upptäckten av penicillin, något som räddar livet på miljontals människor varje år. Tyvärr leder framväxten av multiresistenta bakterier till att antiobiotika allt oftare blir verkningslöst. Det är en av anledningarna till att vi måste göra allt vi kan för att motverka antibiotikaresistens och forska fram nya former av antiobiotika.
   
 2. 2018 belönades James P Allison och Tasuku Honjo för sina studier kring hur man kan stärka immunförsvarets förmåga att angripa cancerceller. Detta är ett av de mest spännande nya sätten att behandla cancer, som ger hopp för patienter om ett längre, rikare liv med cancer som kronisk sjukdom istället för en nästan säker dödsdom.
   
 3. 1962 gick priset till forskarna Crick, Watson och Wilkins för upptäckten av DNA:s dubbla spiraler, något som möjliggjort framforskandet av en lång rad läkemedel. Nästan 70 år efter upptäckten är vi nu mitt i det stora genombrottet för genterapi och andra former av precisionsmedicin där behandlingar anpassas efter patientens unika genetiska kod.
   
 4. 2008 var en av pristagarna Harald zur Hausen som upptäckte att Humant Papillomvirus orsakade livmoderhalscancer. Sedan flera år vaccineras flickor i Sverige mot HPV, vilket lett till en kraftig nedgång i antalet fall livmoderhalscancer och inom kort kommer även pojkar få vaccinet.
   
 5. 1923 var det upptäckten av insulin som ledde till att John Macleod och Frederick G. Banting stod som pristagare. Deras forskning har räddat miljontals liv det senaste seklet och insulin är fortfarande helt centralt i all behandling av diabetes.