Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inger Brattne, Senior Legal Director, ny ledamot i IMM:s Etiknämnd

Institutet Mot Mutors (IMM) styrelse har utsett fyra nya ledamöter till Etiknämnden:

  • Inger Brattne, Senior Legal Director, Pfizer
  • Lena Grapp, Stadsjurist, Uppsala kommun
  • Johan Lundström, Chefsjurist, Insurance Sweden
  • Anders Thorstensson, Chefsjurist, Svenskt Näringsliv

- Det är ett väldigt spännande uppdrag som jag ser fram emot. Dessa frågor blir allt viktigare och står även högt på agendan hos Pfizer, säger Inger Brattne.

Om Etiknämnden

Nämnden tar emot förfrågningar och lämnar förhandsutlåtanden om ett visst förfarande är förenligt med den näringslivskod som IMM förvaltar. Beslut från Etiknämnden ger praktisk vägledning för att hjälpa näringslivet att göra rätt med en marginal till det straffbara. Näringslivskoden och Etiknämnden är positiva verktyg i näringslivets arbete med självreglering mot korruption.

Om Institutet Mot Mutor

IMM är en ideell näringslivsorganisation som verkar för en god sed för beslutspåverkan både inom näringslivet och samhället i övrigt. IMM arbetar för att motverka mutor och andra otillbörliga förmåner som används för att påverka beslut. IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Läs mer om Institutet Mot Mutor och Etiknämnden här


Här kan du se etiknämndens sammansättning