Med patienten i fokus

På Pfizer arbetar vi ständigt för att förbättra och förändra människors liv. Genom forskning skapar vi nya innovativa behandlingar och vaccin.

Pfizer bedriver ett brett forskningsprogram inom många olika områden där vi kontinuerligt tar fram nya behandlingar och vaccin. Det är viktigt för oss att förstå patienter och samhällets behov för att vår forskning ska kunna förbättra människors liv. Därför har vi satt patienten i fokus ända sedan Pfizer grundades år 1849. Du kan läsa mer om Pfizers historia här

Vi arbetar för att rätt patient ska få tillgång till rätt behandling vid rätt tidpunkt.  Samarbete med hälso- och sjukvården, myndigheter och inte minst patientorganisationer är viktigt för att vi ska lyckas.

Dagens forskning är morgondagens vård. Kliniska forskningsstudier är avgörande för att forskningens resultat ska bli en del av vården och nå ut till patienter. Vi vill göra det enkelt för patienter att delta i kliniska studier och vi tittar på olika lösningar utifrån patientens behov.

Stora investeringar i forskning

Globalt investerar Pfizer drygt 200 miljoner kronor dagligen i forskning och utveckling av värdefulla behandlingar. Vår ambition är att ta fram 25 nya behandlingar till år 2025.

Jonas Ålebring, medicinsk direktör, om Pfizers mål att forska fram behandlingar som i grunden förändrar och förbättrar patienters liv.

Pfizer vill göra patienter delaktiga i den forskning som bedrivs. Här berättar Jonas Ålebring, medicinsk direktör, om hur det kan gå till.

Kunskapsutbyte

Tillsammans med patientorganisationerna kan vi utbyta kunskap och erfarenheter från de som har en viss sjukdom eller behandlas med vissa läkemedel. På så sätt får vi viktiga insikter och värdefulla perspektiv som bidrar till förbättrade behandlingsmöjligheter och höjd livskvalitet för de som får tillgång till behandlingen.

Jonas Ålebring, medicinsk direktör om vikten av att göra behandlingar tillgängliga patienter så snart som möjligt.

För alla parter är det viktigt att samarbetet sker på ett öppet och trovärdigt sätt. Vår etiska kod hjälper också till att säkerställa att endera partens oberoende inte kan ifrågasättas.

LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, har tydliga riktlinjer för hur samarbeten mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer ska genomföras. Alla samarbeten redovisas i en öppen databas

Öppet forum

Malin och Jonas

Ett sätt för oss att samverka med patientorganisationer är via Öppet forum. Ett forum där företrädare för patientorganisationer kan ställa frågor eller dela med sig av erfarenheter och synpunkter direkt till oss.

Titta på Öppet forum från 25 januari 2022 i videon nedan. Medverkande är bland annat Malin Parkler, vd Pfizer Sverige (t.h i bild) och Jonas Ålebring, medicinsk direktör Pfizer (t.v i bild).

Involvera patienter i läkemedelsutvecklingen

När vi planerar våra studier är det viktigt för oss att ha med patienter i hela processen så att vi kan utveckla läkemedel som är relevanta för patienterna och deras behov.

Här berättar vi mer om hur Pfizer jobbar med kliniska prövningar i Sverige.