Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INSPIRE skapar värde för kliniska prövare och patienter

INSPIRE ‒ Pfizers program för partnerskap med framstående kliniska prövningskliniker – är viktigt för företagets produktutveckling och värdefullt också för de deltagande klinikerna och deras patienter.

Johanna Vernersson är chefssjuksköterska vid den kliniska prövningsenheten på onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hennes enhet har en stor verksamhet med ett tjugotal forskningssjuksköterskor och mer än 150 pågående studier av varierande storlek. Det är en av de kliniker i Sverige som ingår i Pfizers program INSPIRE.

− Vårt samarbete med Pfizer innebär många fördelar för oss, säger Johanna. Med en nära kontakt med de ansvariga personerna på företaget går det snabbt att starta upp nya studier. Det blir också smidigare att lösa eventuella problem som kan uppstå.

För att en klinik ska kunna bli en del av Pfizers INSPIRE-program måste den uppfylla ett antal kriterier för kvalitet och produktivitet. För Johannas enhet innebar det inte så mycket nytt, då man redan tidigare hade stränga krav på sig och liksom alla enheter som får ge ett läkemedel till människa för första gången regelbundet inspekteras av Läkemedelsverket.

‒ Alla våra läkare utbildas i Good Clinical Practice, GCP. Samarbetet med Pfizer innebär att vi nu får hjälp med det, något som annars kan vara mycket resurskrävande, säger Johanna.

Pfizer är också en drivande kraft inom TransCelerate, ett internationellt partnerskap mellan en rad stora läkemedelsföretag som bland annat arbetar för att förenkla verksamheten med kliniska studier genom att skapa enhetliga rutiner och rapportering för alla deltagande företag.

‒ Det underlättar mycket för oss om vi kan följa samma rutiner och procedurer vid prövningar av olika företags produkter, framhåller Johanna.

Ungefär 700 patienter deltar varje år i prövningar vid Johannas prövningsenhet. Hon säger att man gärna vill ha nya studier till enheten.

‒ Ju fler nya studier vi kan starta, desto fler patienter kan vi ge chansen att pröva nya innovativa behandlingar mot deras svåra sjukdomar. Och ju fler studier som är öppna, desto större möjlighet har vi att hitta någon som passar för varje patient. Det är ju det som vi alla ytterst jobbar för, att hitta nya behandlingar som kan hjälpa patienter till ett bättre liv.