Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Iva Gunnarsson årets Nanna Svartz-stipendiat för sin forskning kring SLE med njurpåverkan

Iva Gunnarsson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats 2017 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas med stipendiet på 50 000 kronor för sin forskning kring den reumatiska sjukdomen SLE (systemisk lupus erythematosus) med fokus på njurengagemang.

I sin forskning har Iva Gunnarsson studerat uppkomsten och utvecklingen av njurinflammation i samband med SLE och prognosen för patienter inom olika subgrupper. Hon har bland annat identifierat biomarkörer för prognos och behandlingssvar hos patienter med SLE med njurpåverkan och studerat hur de nya biologiska läkemedel mot sjukdomen som nu utvecklas fungerar i den kliniska vardagen.

SLE är en kronisk sjukdom som främst drabbar kvinnor. Symtom på SLE är svår trötthet, feber, hud- och ledsymtom. Ofta drabbas även inre organ som njurar och hjärta/kärl. De patienter som får problem med njurarna har sämre prognos än SLE-patienter i allmänhet och löper risk för att bli beroende av dialys eller att bli njurtransplanterade. I Sverige lever mellan 6000 - 8000 personer med SLE och varje år diagnosticeras cirka 400 nya fall.

Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut Nanna Svartz stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism. Årets stipendium delades ut den 13 september i samband med Svensk Reumatologisk Förenings Reumadagar i Västerås.

Här kan du läsa en intervju där Iva Gunnarsson berättar om sin forskning.