Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaisa Mannerkorpi får stipendium

Kaisa Mannerkorpi, professor vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet, har tilldelats 2016 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas med stipendiet på 50 000 kronor för sin forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi.

I sin forskning har Kaisa Mannerkorpi studerat effekterna av olika typer av fysisk träning, lågintesiva former såväl som konditionsinriktad träning och styrketräning, på personer med fibromyalgi. Resultaten visar att panerad träning främjar hälsa vid fibromyalgi, förutsatt att träningen planeras tillsammans med patienten och anpassas till dennes fysiska utgångsläge, resurser och målsättningar.

Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Sjukdomen debuterar oftast i unga år eller i medelåldern. Symtom är smärta i kroppens mjuka delar, men även onormal trötthet och tarmproblem är vanliga. Orsaken till sjukdomen är till stor del okänd. Behandlingen går ut på att hitta sätt för varje individ att hantera sin sjukdom och att lindra värken. "Smärtskolor", där man får lära sig hantera sin värk har visat goda resultat.

Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut Nanna Svartz stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism. Årets stipendium delades ut i samband med Reumatikerförbundets forskningsdag i Stockholm den 16 oktober.