Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kan nyckeln till en potentiell behandling mot covid-19 vara en proteashämmare?

Samtidigt som de massiva insatserna med att fortsätta utvecklingen av vaccin mot covid-19 undersöker forskare runt om i världen även potentialen hos nya och befintliga antivirala substanser för att minska symtom och allvarliga komplikationer av covid-19. Christian Gerdesköld, medicinsk rådgivare inom infektion på Pfizer i Sverige, förklarar hur dessa behandlingar, som verkar genom att störa virusets förmåga att föröka sig, kan vara en möjlighet att behandla covid-19 patienter.

- Alla virus, inklusive SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, har samma mål: att invadera våra celler, använda våra cellers interna maskineri för att göra kopior av sig själva, och sedan släppa ut det nytillverkade viruset för att infektera fler celler. Detta kallas den virala livscykeln, säger Christian Gerdesköld, medicinsk rådgivare inom området infektion på Pfizer i Sverige.

Forskare tittar nu på hur bland annat proteashämmare kan användas för att att bromsa eller avbryta livscykeln för SARS-CoV-2-viruset.

Proteashämmare verkar genom att blockera ett kritiskt enzym (ett proteas) som viruset behöver för att kunna replikeras.

- I tillägg till att förhindra sjukdom genom vaccination behövs också riktade behandlingar som kan sättas in när symtomen först uppträder och därmed förhindra allvarligare sjukdom. Mycket talar för att coronaviruset kommer att fortsätta finnas i vår miljö då nya virusvarianter uppkommer, säger Christian Gerdesköld.

Proteashämmare stoppar virusets livscykel. Så här fungerar de:

  • SARS-CoV-2-viruset är en enda sträng av RNA insvept i ett proteinhölje. RNA:t innehåller de genetiska instruktioner som viruset behöver för att göra en kopia av sig självt.
  • När viruset invaderar en mänsklig cell översätts RNA:t till en polypeptid, en lång proteinkedja som innehåller ett antal olika enzymer som behövs för att fortsätta replikeringen.
  • Innan dessa enzymer kan börja arbeta måste de skiljas från varandra. Proteasenzymet fungerar som en sax och klipper isär peptiden till olika enzymer som sedan börjar fungera.
  • Proteashämmare kan störa detta kritiska klippningssteg. Dessa läkemedel är utformade för att tätt binda till proteasenzymet och blockera dess förmåga att klippa.
  • Viruset kan då inte göra kopior av sig självt och kan inte ytterligare infektera sin värd.