Kvalitet och miljö som ledstjärna

Pfizers ambition är att vara ledande inom miljö och säkerhet. Verksamheten drivs med respekt för människa, miljö och omgivning och ska ge ett positivt bidrag till samhället. Det innebär att vi arbetar med globala, regionala och lokala initiativ med socialt fokus. Yttre miljö, arbetsmiljö och säkerhet är viktiga ledord i vårt dagliga arbete.

Kultur med miljö- och säkerhetstänk

Alla kollegor ansvarar för att utveckla verksamheten och begränsa miljöpåverkan. Miljö- och säkerhetskulturen är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Kulturen stärks genom att:

  • Aktivt arbeta med förebyggande åtgärder inom brand, säkerhet och miljö.
  • Ha välutbildad och motiverad kollegor.
  • Sätta tydliga mål och genomföra systematiska uppföljningar.
  • Uppfylla gällande krav och lagstiftning samt ha framförhållning vid ändringar.

Många aktiviteter för hållbar tillverkning

Verksamheten arbetar med hållbarhetsfrågor på flera olika sätt.

Några exempel är:

  • Fjärrånga producerad av biobränsle har ersatt oljeeldning som primär energikälla för produktionen. På så sätt har koldioxidutsläppen minskat markant.
  • Ångkondensat återförs till fjärrångeleverantören.
  • Processförbättringar görs för att öka utbytet vid tillverkningen. På så sätt minskar åtgången av råvaror och mängden avfall per tillverkad sats.
  • Pfizers stipendium till framgångsrik kemistudent i Strängnäs för att uppmuntra studier i kemi.

För att visa respekt och omtanke om individen och miljön arbetar vi enligt ISO 14001, OHSAS 18001 samt ISO 9001.


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »