Läkemedel mot blodpropp (trombos) resultat av svensk forskning och produktion

Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar (tromboser).

Redan på 1930- och 40-talen spelade svenska forskare ‒ Eric Jorpes, Clarence Crafoord, Gunnar Bauer och Jörgen Lehman ‒ avgörande roller när heparin, en naturlig substans som motverkar blodets koagulation, utvecklades till en standardbehandling mot blodpropp. Det svenska företaget Kabi var också det första i världen som utvecklade ett läkemedel baserat på heparin.

Men utvecklingen gick vidare. På 1970-talet började forskarna intressera sig för användningen av delar av heparin-molekyler, bara ungefär en tredjedel så stora. Sådant så kallat lågmolekylärt heparin fungerar lite annorlunda i kroppen. Det har bland annat en mer exakt och varaktig effekt mot utvecklingen av blodproppar (tromboser) än vanligt heparin.

Lågmolekylärt heparin studerades av två svenska forskargrupper, av Ulf Lindahl och hans kollegor vid Uppsala universitet och av Lars-Olov Andersson och Erik Holmér vid Kabi i Stockholm. Läkemedlet introducerades första gången på marknaden 1985 och blev en stor framgång som behandling av blodpropp. Kabi blev så småningom Pharmacia, som förvärvades av Pfizer 2003. Hela tiden har blodproppsmedicinen fortsatt sitt segertåg över världen.

Förutom att behandla tromboser används läkemedlet för att förebygga uppkomsten av blodproppar. Det är viktigt inte minst i samband med kirurgiska ingrepp. Annars finns risken att till exempel en blodpropp i benet lossnar och vandrar till lungorna, vilket i värsta fall kan leda till döden. Medicin för att förebygga, så kallat trombosprofylax, är därför rutin vid större operationer. Om man en gång drabbats av blodpropp är det också viktigt att förebygga nya tromboser.

Tillverkning av den här läkemedelssubstansen för hela världens behov sker vid Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs, som ligger i den yttersta frontlinjen i fråga om bioteknik för läkemedelsproduktion. Årsproduktionen av blodproppsmedicin motsvarar cirka 60 miljoner genomsnittliga doser.


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 

Svensk tillverkning av läkemedel i världsklass

Pfizer i Strängnäs har ambitionen att bli världens ledande leverantör av bioteknik och är på god väg att nå det målet. Innovativ teknologi baserad på bioteknik i kombination med fokus på miljö och kvalitet...Läs mer »

Svensk tillverkning av läkemedel i världsklass

Pfizer i Strängnäs har ambitionen att bli världens ledande leverantör av bioteknik och är på god väg att nå det målet. Innovativ teknologi baserad på bioteknik i kombination med fokus på miljö och kvalitet...Läs mer »