Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Läkemedel och åldersdiskriminering – vem får vad?

Det finns stora skillnader mellan yngre äldre (65-79 år) och äldre äldre (80+ år) när det kommer till läkemedel. Den äldsta åldersgruppen får oftare felaktig behandling och sämre tillgång till de nya läkemedel som kommer ut på marknaden. Detta visar en rapport som SPF Seniorerna tagit fram i samarbete med Pfizer och Bristol-Myers Squibb.

Åldersdiskriminering inom vården är förbjudet enligt lag men det betyder dessvärre inte att det inte förekommer. Enligt rapporten ”Läkemedel och åldersdiskriminering – vem får vad?” har den svenska sjukvården mycket att göra när det gäller äldre och läkemedel. De äldre diskrimineras inte bara när det gäller tillgång till nya läkemedel, de får allt oftare även för många och dessutom olämpliga läkemedel istället.

Med ökad ålder följer ofta en ökad läkemedelsanvändning och just därför är det extra viktigt att följa upp äldres läkemedel. Enligt undersökningen ”Koll på läkemedel” har nära hälften av alla över 80 år fler än tio olika läkemedel utskrivna. Att ha många läkemedel samtidigt (polyfarmaci) ökar risken för biverkningar avsevärt då olika läkemedel kan påverka varandras effekter.

Rapporten belyser specifikt läkemedel mot förmaksflimmer, men passar in i ett mönster som finns utbrett även bland andra terapiområden.

Ladda ner rapporten HÄR.

Läs fler artiklar om ämnet på SPF Seniorernas hemsida.

Sjuksköterska som ger medicin till äldre person