Låt svensk sjukvård bli en testbädd

Vi är på väg in i en ny verklighet där medicinska och tekniska genombrott kan möta behoven­ – om hälso- och sjukvården transformeras, skriver Malin Parkler, Sverigechef och Johan Brun, Life Science Direktör på Pfizer på Dagens Medicins debattsida onsdag den 12 september.

I dag ligger mediernas tyngdpunkt på den tuffa verklighet vården befinner sig i. Dagligen ser vi rubriker om en sjukvård i ”stabsläge”, överbeläggningar, budgetunderskott, hyrläkare och massflykt av sjuksköterskor. Men det måste inte vara så här. 

Ny teknik ger möjligh­eter till medicinsk konsultation och diagnostik via kvalitetssäkrad ­webbaserad vård med stöd av artificiell intelligens. Teknik via smartphones finns för prov­tagning, EKG och analys av hudförändringar. 80 procent av ­primärkontakterna tros gå via dessa kanaler om 10 år. Vården kan då erbjudas dem med störst behov.

Medicinsk forskning står inför genombrott. Vissa kroniska, kostsamma, sjukdomar kommer att kunna botas genom genteknik. Frisk dna-sekvens utvärderas för bland annat blödarsjuka och svår muskeldystrofi. Crispr-­teknik möjliggör reparation av sjuka dna-sekvenser. Car T-­celler ­hjälper immunförsvaret att attackera cancerceller. Cirkulerande tumörspecifika antikroppar och dna kan diagnostisera tidig ­cancerutveckling med möjlighet att bota och inte bara förlänga sjukdomstiden.

Gårdagens science fiction är dagens science, men transformation av sjukvårdsstrukturer krävs för att detta ska bli verklighet för patienten. Ur vårt perspektiv bör landsting och regering arbeta tillsammans med att:

  • involvera hälso- och sjukvårdens medarbetare i det förändringsarbete som krävs för att förändra nuvarande strukturer och fullt ut utnyttja de möjligheter som nya innovationer skapar,
  • involvera patienter i utvecklingen av den nya sjukvården, bland annat genom generering av ny data som grund till nästa generations vårdflöden, behandlingar och forskning, 
  • samt låta svensk sjukvård bli en testbädd där ny diagnostik och behandlingar tidigt införs men samtidigt kritiskt värderas avseende medicinsk klinisk nytta. Ge vården förutsättningar att delta i klinisk forskning och utveckling.

Det är nu det händer. Vi på Pfizer vill vara med. Vill Sverige vara med?