Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige, tar i vår över ordförandeposten i LIF

Den 1 februari 2019 tar Malin Parkler, VD för Pfizer i Sverige över som ordförande i branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, LIF.

– Jag är väldigt glad över att få möjligheten att fortsätta bygga på det förändrings- och utvecklingsarbete som LIF framgångsrikt har drivit under de senaste åren. LIF är en mycket viktig och trovärdig partner inom svensk hälso- och sjukvård och det är en position som vi måste förvalta väl, säger Malin Parkler.

LIF verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård genom nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Prioriterade frågor som LIF driver handlar bland annat om cancervården, Sverige som Life Science-nation, antibiotikaresistens och samverkansklimatet för medicinsk forskning.

– Det är viktigt att Sverige kan erbjuda en vård i världsklass som har förutsättningar och incitament att delta i forskning men där det också finns utrymme för samarbete med näringslivet. Det måste skapas förutsättningar för vården att ta tillvara ny teknik och möjlighet att erbjuda nya moderna läkemedel för att hjälpa patienter till ett bättre liv, säger Malin Parkler.

Malin Parkler, är sedan 2014 VD på Pfizer i Sverige. Hon valdes in i LIFs styrelse 2014 och utsågs 2018 till vice ordförande. Malin efterträder Niklas Karlberg, Novartis, som varit ordförande under fyra år.

LIFs stämma väljer årligen såväl ledamöter till LIFs styrelsen som ordförande och vice ordförande. LIFs stämma hålls den 17 maj.