Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Många svenskar missar sin TBE-vaccination

Antalet rapporterade fall av den fästingburna sjukdomen TBE har ökat de senaste åren, samtidigt som det geografiska området där TBE-virus förekommer breder ut sig. Även om medvetenheten om TBE-vaccination har ökat visar en ny undersökning att majoriteten av de som väljer att vaccinera sig inte följer det rekommenderade vaccinationsschemat. Det är främst påfyllnadsdoser efter grundvaccination som missas och gör att man riskerar att inte ha ett fullgott skydd inför fästingsäsongen.

Drygt en fjärdedel av de svenskar som väljer att vaccinera sig mot TBE slutför inte den initiala grundvaccinationen. Drygt hälften har inte tagit den första påfyllnadsdosen, som enligt rekommendation tas tre år efter grundvaccinationen. Detta visar en ny undersökning från Pfizer, som uppmärksammades både på SVT och TV4 nyligen.

- Det här innebär att cirka hälften av dem som initialt väljer att vaccinera sig mot TBE i Sverige idag inte har ett optimalt skydd redan efter ett par år. Jag hoppas att fler förstår vikten av att fullfölja sin vaccination för att behålla ett fullgott skydd, säger Andreas Palmborg, medicinsk rådgivare på Pfizer.

TBE-vaccination bör helst påbörjas i god tid innan fästingsäsongen för fullgott skydd. Första sprutan ger ett visst skydd och efter dos två har man ett bra skydd inför pågående fästingsäsong. En tredje dos behövs för skydd kommande år och därefter behövs påfyllnadsdoser för ett fortsatt skydd mot infektion.

De som missat att ta en dos behöver i de allra flesta fall inte börja om från början. De får en dos och följer sedan det rekommenderade vaccinationsschemat. Hos individer över 50 år eller människor med nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom måste bedömningen göras utifrån varje enskilt fall.

- Många tycker att det är svårt att hålla reda på vaccinationsschemat. Är man osäker på om det är dags för att fylla på med vaccin kan man vända sig till en vaccinatör. Om vaccinationsschemat avbryts efter minst två doser är en efterföljande engångsdos, en så kallad ”catch-up”, tillräcklig för att återuppta vaccinationsschemat, säger Charlotta Zacharias, Läkare, Resemedicinska frågor, VaccinDirekt.

Se inslaget hos TV4 här

Läkare som vaccinerar