Måste hoppas och tro att NKS blir bra

En av de första mottagningar som flyttat in på NKS från Karolinska Universitetssjukhuset är thorax. Än så länge delar man lokal med gynmottagningen. Men i mars tas patienter med tumörer i lungorna emot i egna lokaler och lungonkologen blir en del av Tema Cancer inom området luftvägar och hud.

Hittills har patienterna inte märkt särskilt mycket av omorganisationen.

– Det vi märkt av är endast lokalbytet, säger Karin Liljelund som behandlas för ALK-positiv lungcancer. Initialt var det en hel del som inte fungerade. Det var dörrar som inte gick att öppna och betalningsapparater som inte fungerade. Det nya väntrummet är också stort och opersonligt och känns mycket ovälkomnande.

– Även om gamla thorax var litet och trångt så kände man igen personalen, instämmer Kim Stevnsborg som behandlas för samma sjukdom. På NKS är det opersonligt och sterilt. Men det blir kanske bättre när lungonkologen flyttar in i egna lokaler, säger han.

Positiva till ny organisation

Både Kim och Karin är aktiva i Lungcancerföreningen. Och trots den tröga starten är de positiva till den nya organisationen och flytten.

– Det blir toppen om man slipper slussas omkring mellan olika avdelningar för provtagningar och behandlingar. Om vården verkligen kommer att kretsa kring oss patienter så blir det ett lyft, säger Kim Stevnsborg.

– Vi måste hoppas och tro att det blir bra. Vården blir bättre när patienterna är involverade. Sjukvården bygger ju på oss patienter, menar Karin Liljelund. Själv är hon dock lite oroad för att fokus ska hamna på organisationen istället för på patienten.

– För att det ska fungera optimalt måste sjukhus i närområdet ha möjlighet att ta emot cancerpatienter. Där är vi inte ännu, säger hon.

Fantastisk vård

Ändå är Kim och Karin överens om att de fått en fantastisk medicinsk vård hela tiden.

– Första året var det ganska rörigt för min del med många läkarbyten, säger Karin Liljelund. Jag upplevde att jag fick ta reda på mycket själv, bland annat kring remisser. Det gäller att kunna ta för sig i vården. Jag hoppas det blir bättre nu och att vi får en mer jämställd vård.

Något Kim Stevnsborg ändå märkt av är att personalen verkar positiva till den nya organisationen. Och det bådar gott.

– Tanken med NKS är ju att det ska vara ett högspecialiserat sjukhus. Eftersom många behandlingar idag är nya gäller det att läkarna är uppdaterade på de allra senaste. Som patient kan det vara skönt att få överlåta beslut till läkaren. Då måste man ha förtroende för sin doktor, fyller Karin Liljelund i.  Problemet har hittills varit att komma i kontakt med specialisterna. Det hoppas jag förändras i och med flytten, säger hon.

– Här är kontaksköterskorna A och O understryker Kim Stevnsborg. De kan hjälpa oss med tidsbokningar. Kontaktsköterskorna är livsviktiga för oss.

Kim hoppas också att den nya organisationen ska göra det lättare för patienterna att ringa direkt till sin läkare när man är orolig.

– Idag får vi vända oss till kontaktsjuksköterskorna. Men de har tyvärr bara begränsade telefontider. Blir jag till exempel orolig under helgen för ett sjukdomssymtom så får jag kontakta vårdguiden. De rekommenderar i sin tur alltid patienterna att uppsöka akuten vid besvär, säger Kim Stevnsborg.

 

Karin Liljelund menar att en stor fördel med att vården nu kommer att kretsa kring patienten är att man förhoppningsvis slipper dra sin historia om och om igen för varje ny läkare man träffar.

– Nu är det upp till NKS att uppfylla sina löften och leverera, säger hon.

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige

Dags att sätta patienten i centrum

Jag har haft förmånen att under många år träffa patienter, vårdpersonal samt hälso- och sjukvårdens andra intressenter i flera olika sammanhang. Samtalen jag deltagit i har stärkt min bild av att jag själv, det företag jag leder, och alla andra som på något sätt arbetar med hälsa och välbefinnande måste sätta patienternas intressen först.

Läs hela krönikan
Fabian Bolin om War on Cancer

Fabian Bolin om War on Cancer

När Fabian Bolin behandlades för cancer startade han bloggen Fabian Bolin’s War on Cancer där han berättade om sin sjukdomsresa. Idag har han tillsammans med bästa vännen Sebastian utvecklat en social plattform för patienter, närstående och överlevare - WarOnCancer.com har vuxit till ett forum där andra sjuka kan berätta sin historia.

Lyssna på podden
Anna Starbrink, Liberalerna SLL

Dags att vården styrs om och blir till för patienterna

"Det låter som en självklarhet att vården ska utgå ifrån patienten. Men tyvärr har vården länge organiserats utifrån andra perspektiv. Det måste vi ändra på nu. Hela styrsystemet måste göras om så att den blir för patienternas bästa" Det säger Anna Starbrink, gruppledare för Liberalerna och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

Läs hela artikeln