Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meliha C Kapetanovic får Nanna Svartz stipendium för patientnära forskning

Meliha C Kapetanovic, docent och överläkare vid reumatologiska kliniken i Lund, har tilldelats 2018 år stipendium till Nanna Svartz minne. Hon får utmärkelsen då hon bedriver klinisk patientnära forskning vars resultat snabbt implementerats i vården och ökar kvaliteten i omhändertagandet av patienter med reumatiska sjukdomar. Stipendiet på 50 000 kr delades ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet den 19 september vid årets Reumadagar i Uppsala.

Meliha C Kapetanovic, docent och överläkare vid reumatologiska kliniken i Lund

Docent Meliha C Kapetanovic tilldelas 2018 års stipendium till Nanna Svartz minne då hon bedriver klinisk patientnära forskning parallellt med en stor klinisk verksamhet och hennes framgångsrika forskning är translationell, där forskningsresultat snabbt har använts och ökat kvaliteten i omhändertagandet av patienter med reumatiska sjukdomar.

Meliha C Kapetanovic driver tre forskningslinjer:

  • Olika aspekter av vaccination vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Hon har studerat hur vaccinationssvar påverkas av olika antireumatiska läkemedel och detta har haft stor betydelse för när vaccination ska ges i relation till sådan behandling
     
  • Utfall av antireumatisk behandling vid tidig reumatoid artrit för att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för att patienter ska uppnå långvarig remission. Den viktigaste faktorn var tidigt insatt antireumatisk behandling. Som en direkt följd av denna forskning har en ny mottagning inriktad på att tidigt identifiera patienter med sannolik reumatoid artrit inrättats vid kliniken.
     
  • Epidemiologiska och genetiska studier av gikt som lett till internationellt samarbete.

- Alla reumatiker önskar bli friska och botade från sin reumatiska sjukdom. Forskning som bidrar till en utveckling där behandling sätts in när symtomen är lindriga och innan sjukdomen är fullt utvecklad är ett viktigt steg i rätt riktning mot att hitta boten mot reumatism, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

- Jag är väldigt glad och tacksam att årets stipendium till minnet av Nanna Svartz uppmärksammar patientnära forskning där resultaten snabbt har kommit till nytta för våra patienter och kunnat implementeras i den kliniska vardagen, säger Meliha C Kapetanovic.

Utdelningen av årets Nanna Svartz stipendium ägde rum den 19 september på Uppsala Konsert & Kongress i samband med Svensk Reumatologisk Förenings Reumadagar.

Om Meliha C Kapetanovic
Docent Meliha C Kapetanovic blev specialist i reumatologi 2004, disputerade 2006, blev docent i reumatologi 2012 och är sedan 2012 överläkare vid reumatologiska kliniken i Lund. Hon är ledare för en forskningsgrupp (Lund Arthritis Research Group, LARG) med fokus på både klinisk och translationell forskning om artrit.

Om Stipendiet till Nanna Svartz minne
Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.

Stipendiet har tidigare gått till:

1999  - Kerstin Eberhardt, Lund

2000 - Björn Svensson, Helsingborg

2001 - Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund

2002 - Ingrid Lundberg, Stockholm

2003 - Ingiäld Hafström, Stockholm

2004 - Christina H. Stenström, Stockholm

2005 - Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå

2006 - Thomas Skogh, Linköping

2007 - Eva Kosek, Stockholm

2008 - Tore Saxne, Lund

2009 - Hans Carlsten, Göteborg

2010 - Lennart Jacobsson, Malmö

2011 - Charlotte Ekdahl, Lund

2012 - Solveig Wållberg-Jonsson, Umeå

2013 - Pierre Geborek, Lund

2014 - Stefan Bergman, Spenshult

2015 - Elisabet Svenungsson, Stockholm

2016 - Kaisa Mannerkorpi, Göteborg

2017 - Iva Gunnarsson, Stockholm

Om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Förbundet företräder Sveriges över en miljon personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1945 arbetar man med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer man forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har man delat ut över 100 miljoner kronor till forskning. www.reumatikerforbundet.org