Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mentorskap med fokus på värde i hälso- och sjukvården ska stärka konkurrenskraften hos svenska life science-bolag

Ett partnerskap för att främja nästa generations värdeskapande life science-bolag.

Sverige är känt som ett ledande innovationsland och har en vision att bli världsledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Smarta digitala lösningar kommer under 2020-talet spela en stor roll för patienter, vården och medicinsk forskning. Trots detta är det svårt för svenska innovationsbolag att lyckas implementera nya lösningar och nyttan inom svensk hälso- och sjukvård uteblir.

Det finns ett behov hos nästa generations företag att få en chans att utveckla och utöka sin verksamhet baserat på värde, och därmed bygga en hållbar verksamhet från början. Därför har Region Västerbotten, Pfizer och Microsoft etablerat ett partnerskap med syfte att erbjuda ett mentorskapsprogram med målet att stödja utvalda företag – som delar engagemanget för människors hälsa och framtidens vård.

– För att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och skapa en hållbar transformation är det av stor betydelse att offentlig sektor tillsammans med såväl etablerade som nya bolag skapar affärsmodeller som ger långsiktiga värden för hela hälso- och sjukvårdssystemet. Speciellt viktigt blir detta i ett område som precisionsmedicin där t ex AI och hälsodata kan spela en avgörande roll, Mathias Ekman, Director Industry Solutions - Healthcare, Microsoft.

– Inom hälso-och sjukvården pågår en stor omställning, där vi behöver hitta nya sätt att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Digitalisering inom Region Västerbotten innebär verksamhetsutveckling med teknik och det ställer nya krav på leverantörer. Det är viktigt att de förstår våra behov och har insikter om hur värde kan skapas inom hälso- och sjukvården, säger Digitaliserings-och teknikdirektör Sara Lewerentz inom Region Västerbotten. Region Västerbotten ser fram emot arbetet med detta mentorskapsprogram och där våra tre organisationer tillsammans har möjlighet att främja nästa generations Life science-företag utifrån tre skilda perspektiv, fortsätter Sara Lewerentz.

– Vi vet att många innovativa, mindre företag utvecklar teknik och digitala lösningar som kommer ha potential att spela en viktig roll för vårdens utveckling och skapa bästa möjliga nytta för patienter. Framgångar är sällan skapade av ett enskilt företag, eller idé, utan innovation uppstår och byggs i dynamiken mellan människor, organisationer, kompetenser och idéer. På Pfizer tror vi starkt på denna typ av breda partnerskap och därför vill vi vara med och bidra med vår kompetens och erfarenhet så dessa företags lösningar kan bli verklighet och skapa värde för patient och svensk hälso- och sjukvård, säger Malin Parkler, vd, Pfizer.


Om mentorskapsprogrammet

Företag som möter uppsatta kriterier kommer att ha möjlighet att ansöka till mentorprogrammet två gånger per år. Första ansökningsdatumet går ut 12 maj 2020.

Här finns mer information kring programmet och hur ansökan går till.

Eller vänligen kontakta [email protected]